Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home ENCARE ARBOZORG Producten en diensten Bedrijfsgeneeskunde Rijbewijskeuring
Document Acties

Rijbewijskeuring en taxipaskeuring


Medische keuring chauffeurs

In de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg is opgenomen dat u bij de aanvang van uw chauffeurswerkzaamheden u medisch moet laten keuren,  dit is de zogenaamde aanstellingskeuring. Bij voortduring van dit dienstverband dient u zich iedere 5 jaar te laten keuren, ook wel chauffeurskeuring genoemd. Deze verplichting geldt ook voor het administratieve en leidinggevende personeel vanaf 40 jaar.

Daarnaast moeten de houders van de rijbewijzen voor de vrachtwagen (rijbewijs C) en voor de bus (rijbewijs D) bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs of bij het verlengen van hun huidige rijbewijs vanaf 1 januari 2005 een "Verklaring van geschiktheid" bij de gemeente kunnen overleggen. De Nederlandse geldigheidstermijn voor grote rijbewijzen is op dit moment 10 jaar, in de toekomst zal dit waarschijnlijk worden teruggebracht naar 5 jaar.

De "verklaring van geschiktheid" wordt afgegeven door het CBR. U kunt deze verklaring aanvragen middels het formulier "Eigen verklaring". Dit formulier is te koop bij rijscholen, gemeenten en het CBR (www.cbr.nl).


De Eigen verklaring bestaat uit twee delen:

1. Een Eigen verklaring, dit zijn 11 door u in te vullen vragen;

2. Een Geneeskundig verslag, welke na medisch onderzoek wordt ingevuld door de bedrijfsarts. Dit onderzoek noemt men een rijbewijskeuring.


Bij ENCARE ARBOZORG kunt u de genoemde medische keuringen laten uitvoeren. De kosten voor deze keuringen bedragen:

  • Aanstellingskeuring: 101,- Euro
  • Chauffeurskeuring (PAGO CAO  goederenvervoer): 101,- Euro
  • Rijbewijskeuring: 63,- Euro
Indien een aanstellings-/chauffeurskeuring wordt gecombineerd met een rijbewijskeuring zal er een korting op de totaalprijs worden gegeven van 30,- Euro.

Bovenstaande keuringen worden uitgevoerd door de bedrijfsarts van ENCARE ARBOZORG die gespecialiseerd is in het uitvoeren van medische keuringen. U kunt direct een afspraak maken voor een keuring op onze locatie in Maastricht of Heerlen. (geen wachtlijsten!).

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kan contact opgenomen worden met één van onze doktersassistenten:
T 043 - 3257799
E info@encare.nl
Keuringsadres:   Lage Kanaaldijk 1, Maastricht
                               Ten Esschen 100, Heerlen
Taxi chauffeurs

Iedere taxi chauffeur dient over een chauffeurspas te beschikken. Klanten weten op deze manier dat ze bij een erkende chauffeur in de auto zitten.

De chauffeurspas staat op naam van de chauffeur en is aan te vragen bij de sector Marktordenings van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), deze pas is vijf jaar geldig. De IVW kent de pas toe als de chauffeur het volgende kan overleggen:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier en een pasfoto
  • een verklaring omtrent het gedrag en een geneeskundige verklaring (beide niet ouder dan twee maanden)
  • een kopie van een geldig rijbewijs B
  • en een getuigschrift vakbekwaamheid CBR dat aantoont dat het chauffeursexamen met goed gevolg is afgesloten

De geneeskundige verklaring dient aangevraagd te worden bij de Arbodienst. Wij zijn hiervoor aangewezen om de objectiviteit van de geneeskundige verklaring te versterken en eenduidigheid te bevorderen. De geneeskundige verklaring wordt ook wel een taxipaskeuring genoemd.

Voor de keuring dient eerst een 'aanvraagformulier voor een chauffeurspas' te worden aangevraagd, hierbij krijgt u een vragenlijst en een IVW-formulier geneeskundige verklaring, beide moeten worden meegenomen naar de keuring.
Het formulier kan worden aangevraagd via de Taxi Informatielijn 088-4890000 of via de website van IVW.

Bij ENCARE ARBOZORG kunt u terecht voor een taxipaskeuring, de kosten voor deze keuring bedragen 63,- Euro.

De taxipaskeuring wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts van ENCARE ARBOZORG die gespecialiseerd is in het uitvoeren van medische keuringen. U kunt direct een afspraak maken voor een keuring op onze locatie in Maastricht of Heerlen. (geen wachtlijsten!)

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kan contact opgenomen worden met één van onze doktersassistenten.
T 043 - 3257799
E info@encare.nl
Keuringsadres:   Lage Kanaaldijk 1, Maastricht
                               Ten Esschen 100, Heerlen
Powered by Plone