Vreemde opmaak of geen afbeeldingen?
Bekijk hier de online versie.
Nieuwsbrief december 2014
Beeldschermwerk en de ideale werkplek

Wat zegt de wandelaar tegen de beeldschermwerker? Wellicht dat u dit een wat vreemde vraag vindt. Toch heeft de wandelaar aan de beeldschermwerker veel te vertellen! Zeker als het gaat over oorzaken van gezondheidsklachten bij de zittende werknemer.

Lees meer
Nieuwe pictogrammen vluchtwegen

De implementatie van NEN-EN-ISO 7010 "Grafische symbolen — Veiligheidskleuren en –tekens — Geregistreerde veiligheidstekens". Was u voorheen gewend dat de pijl omlaag de richting aangaf voor de vluchtrichting rechtdoor, nu wijzen de pijlen omhoog. Waarom is dit?

Lees meer
Terugblik Themamiddag

"Maak van stress iets positiefs""

16 september 2014

Een korte terugblik op een zinvolle middag. Maak het thema Stress maar eens bespreekbaar. Dat is niet eenvouding. Alleen al het woord Stress roept vele associaties op.

We hebben op 3 manieren het thema stress besproken. Vanuit het oogpunt van de bedrijfsarts "Houd stress weg van verzuim" door Bart Teuwen. Vanuit de visie van de bedrijfsmaatschappelijk werkster  "Van negatieve naar positieve stress", door Yvonne Stallenberg. De derde presentatie richtte zich op de fysieke kant en inzetbaarheidsaspecten "De fysieke winst van stress" door Mieke Rijnbout, arbeidsdeskundige, bedrijfsfysiotherapeut en werkplekdeskundige.

Uit de ontvangen feedback en ingevulde evaluaties mogen we concluderen dat er opnieuw een mooie middag werd neergezet. Inhoudelijke thematiek in combinatie met ontmoeten en verbinden. Onze gasten waardeerden de middag met gemiddeld een 7,5. Ook in 2015 bespreken we samen met u een thema uit de wereld van arbeid en gezondheid. Op de datum en invulling komen we op een later moment terug.

Verzuim kan omlaag door …..hogere betrokkenheid en lagere werkdruk

Uit het jaarlijks werkbelevingsonderzoek van onderzoeksbureau Flycatcher blijkt dat het verzuim onder werkzame Nederlanders is gedaald ten opzicht van vorig jaar.

Dit komt overeen met het beeld van recent gepubliceerde cijfers van CBS. De opvallendste uitkomst is dat verzuim direct wordt beïnvloed door betrokkenheid en werkdruk. Verzuim blijkt dus niet alleen afhankelijk van ziekte of gezondheidsproblemen.

Lees meer
Nieuwe klanten

We zijn er trots op dat de volgende klanten met Encare gaan samenwerken of recentelijk zijn gaan samenwerken:

 • DSV Solutions Nederland B.V. Oostrum en Venlo

 • Gemeente Roermond, Leudal en Weert

 • Ivengi Benelux bv

 • CO-EUR Nederland BV

 • NV Industriebank Liof

 • G.P.H. bv

 • Mitralis Expertise Centrum Wondzorg B.V.

 • Timmermans Beheer B.V.

 • Datrans Nederland bv

 • Koenen & Co

 • Manege Blauwe Steen

Werken –en dus ook verzuim- draait om mensen. Encare ondersteunt deze werkgevers én werknemers met verzuimbegeleiding, preventie en keuringen. Onze betrokkenheid, professionele dienstverlening en deskundigheid zetten we met veel plezier in. We zien uit naar en werken aan een vruchtbare samenwerking!

Onze beste wensen voor 2015!

Op de drempel van het jaar 2014 willen wij onze klanten bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking. We spreken de wens uit dat onze samenwerking zich in het komende jaar zal voortzetten en wensen u en uw werknemers goede kerstdagen en een gezond en veilig 2015 toe.

Openingstijden tijdens de feestdagen

Encare is gesloten op 25 en 26 december en op 1 en 2 januari. Tussen kerst en oud en nieuw staan wij voor u klaar.Op 24 december en op 31 december sluiten wij om 12.30 uur.

Wilt u op deze dagen een huisbezoek laten plaatsvinden? Dat kan via VCC groep.

Op 25 en 26 december, voor 10.30 uur

Op 24 en 31 december en op 1 en 2 januari, voor 14.00 uur

Er zijn 2 mogelijkheden voor het aanvragen van een huisbezoek.

 1. U stuurt een mail naar info@vccgroep.nl en een kopie naar info@encare.nl .

  Vermeld in uw mail: naam werkgever, naam werknemer en adresgegevens voor het huisbezoek.

 2. Telefonisch: 050-5426222. U vermeldt dezelfde gegevens. U stuurt eveneens een mail naar info@encare.nl zodat wij op de hoogte zijn van uw aanvraag.

Contact opnemen?
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
T:    +31 (0)43 325 77 99
E:    info@encare.nl
Indien u het abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen klik dan hier om u af te melden.