Vreemde opmaak of geen afbeeldingen?
Bekijk hier de online versie.
Ziekteverzuim, vitaliseren & meer Nieuwsbrief februari 2016
Overgewicht op het werk aanpakken

Steeds meer Nederlandse medewerkers kampen met overgewicht. Slecht nieuws voor werkgevers, want fitte en energieke medewerkers zitten beter in hun vel én zijn vaak ook productiever. Wat kun je als werkgever doen?

Lees meer
Hoeveel kost ziekteverzuim in uw bedrijf?

Uit onderzoek blijkt ziekteverzuim verantwoordelijk te zijn voor maar liefst 2,6% van de totale loonkosten. Bovendien veroorzaken zieke werknemers mogelijk een vicieuze cirkel van steeds hogere verzuimcijfers. De remedie?

Lees meer


Verder in de nieuwsbrief:
 • Medewerkers ontzien werkt niet, vitaliseren is effectiever
 • Privacy: meldplicht datalekken
 • Multi-disciplinaire dossierchecks
 • Terugblik: minisymposium 'Duurzame Inzetbaarheid'
 • Dossierchecks & Loonsancties
 • Maakt u gebruik van de no-risk polis?
 • Encare verwelkomt Jacqueline 
 • Openingstijden tijdens Carnaval


Medewerkers ontzien werkt niet, vitaliseren is veel effectiever

Tinka van Vuuren is bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit. Volgens haar wordt er bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en het bestrijden van werkstress vaak aan de verkeerde touwtjes getrokken. "We moeten mensen niet ontzien, maar vitaliseren. Daar moet je de organisatie dan wel op inrichten."

De reflex zal menigeen bekend voorkomen. Een medewerker heeft het te druk of kan het huidige takenpakket om allerlei redenen niet aan. Hoe logisch is het dan om deze medewerker te ontzien: wat minder taken, wat minder verantwoordelijkheden, wat minder productie.

Ontziemaatregelen
Toch is dit op de langere termijn een heilloze weg, zegt Tinka van Vuuren. Volgens haar werken ontziemaatregelen vaak helemaal niet goed.

Neem het seniorenverlof en de leeftijdsdagen voor oudere medewerkers. Dergelijke maatregelen stigmatiseren, maar ze lossen de kern van het probleem niet op.

Lees meer


Privacy: Meldplicht datalekken

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is erg belangrijk. Het is dan ook niet gek dat er rondom dit thema veel regelgeving is die bovendien vaak wordt aangepast.

Per 1  januari is de meldplicht datalekken ingegaan. Deze plicht houdt in dat zodra een organisatie een ernstig datalek ontdekt, zij direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In sommige vallen moet dit ook gemeld worden aan de betrokkenen bij het datalek; degenen wiens data gelekt is.

Lees meer


Terugblik: Minisymposium 'Duurzame inzetbaarheid'


Op 15 december 2015 nam Encare Arbozorg na 13 jaar trouwe dienst afscheid van Max Asscher. Max vierde in juli 2015 zijn 65ste verjaardag en gaat nu genieten van een welverdiend pensioen.

Naar aanleiding hiervan organiseerde Encare samen met Adelante een minisymposium rondom het thema duurzame inzetbaarheid.

De middag werd ingeleid door Jean-Paul Essers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Adelante. Hij besprak kort zijn visie over de financiering van revalidatie en de intense samenwerking tussen Adelante en Encare. Er is immers een groot raakvlak tussen revalidatie en arbeidsre-integratie, wat al jaren tot een fijne en productieve samenwerking heeft geleid.

Lees meer


Dossierchecks & loonsancties

Het hebben van een zieke medewerker is vervelend voor uw medewerker, uw bedrijf en uw bedrijfsactiviteiten. Daarnaast is een zieke medewerker tijdrovend omdat u aan tal van verplichtingen moet voldoen.

Wanneer blijkt dat het dossier van uw medewerker niet volledig is en/of er is onvoldoende gedaan om de werknemer te re-integreren, volgt een loonsanctie. Daarmee bent u verplicht om nog een jaar 70 % van het loon door te betalen.

Lees meer


Maakt u gebruik van de no-risk polis?

Veel werkgevers lopen subsidie mis omdat ze niet weten of een werknemer arbeidsgehandicapt is of structurele functionele beperkingen heeft.

Artikel 38b Ziektewet zegt dat na twee maanden dienstverband de werknemer op een daartoe strekkend verzoek van de werkgever verplicht is zijn status bekend te maken. Het loont voor elke werkgever om dit na te vragen, want dan is er recht op premiekorting en de no-risk regeling. De werknemer is niet verplicht de werkgever over de aard en de oorzaak van de (gedeeltelijke) ongeschiktheid te informeren.

Lees meer


Jacqueline versterkt Encare-team


Jacqueline Meuwissen versterkt sinds 1 januari 2016 het team van Encare als register arbeidsdeskundige & register casemanager. Jacqueline heeft zeer ruime werkervaring in het speelveld mens-werk-inkomen. De afgelopen jaren heeft zij in dezelfde functies gewerkt voor Randstad Groep Nederland. Daar ondersteunde Jacqueline zowel werkgevers als flexkrachten als de interne organisatie bij het optimaal inzetten van medewerkers in hun werk. Thema’s als inzetbaarheid, vitaliteit, preventie en denken in mogelijkheden staan bij haar hoog op de agenda. Ze werkt vanuit een oprechte interesse in mensen, hun werk en hun duurzame mogelijkheden. Jacqueline ziet uit naar de samenwerking met u en Encare is blij met deze versterking van het team!Openingstijden tijdens Carnaval

Encare is vanwege de carnavalsdagen gesloten op 8 en 9 februari.

Wilt u op deze dagen een huisbezoek laten plaatsvinden? Dat kan via VCC groep:

Er zijn 2 mogelijkheden voor het aanvragen van een huisbezoek.

 1. U stuurt een mail naar info@vccgroep.nl en een kopie naar info@encare.nl.
  Vermeld in uw mail: naam werkgever, naam werknemer en adresgegevens voor het huisbezoek.
 2. Telefonisch: 050-5426222. U vermeldt dezelfde gegevens. U stuurt eveneens een mail naar info@encare.nl zodat wij op de hoogte zijn van uw aanvraag.


Ook tussen de nieuwsbrieven door op de hoogte blijven van onze berichtgeving? Volg ons dan ook op LinkedIn

Contact opnemen?
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
T:    +31 (0)43 325 77 99
E:    info@encare.nl
Indien u het abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen klik dan hier om u af te melden.