Vreemde opmaak of geen afbeeldingen?
Bekijk hier de online versie.
Duurzame inzetbaarheid, wijziging Arbowet & meer | Nieuwsbrief oktober 2016
Kans op overleving hartstilstand verdubbeld

De kans om een hartstilstand te overleven is de afgelopen twintig jaar meer dan verdubbeld. De overlevingskans is in 20 jaar van 9% opgelopen naar 23%.

Lees meer
Meer doden bij ongelukken op werkvloer

In het eerste half jaar van 2016 vonden 42 mensen de dood op de werkvloer. Dat is een forse toename ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Lees meer


Verder in de nieuwsbrief:

  • ESF-subsidie: duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf?
  • Minister Asscher: team tegen pesten op de werkvloer
  • Encare doet mee aan Prominentenroeien 2016
  • Bijeenkomst 'Duurzame inzetbaarheid' i.s.m. Arlette Daemen
  • Tweede kamer stemt in met nieuwe Arbowet


ESF-subsidie: duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf?

Bedrijven en instellingen kunnen van 14 november tot en met 25 november 2016 wederom een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal tienduizend euro, op voorwaarde dat deze zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt. In verband met het openen van het nieuwe aanvraagtijdvak is er in de Staatcourant een wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 gepubliceerd.

Lees meer


Minister Asscher: team tegen pesten op de werkvloer

Vanaf volgend jaar gaat een speciaal team van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bedrijven ondersteunen bij de aanpak van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer. Het team gaat leidinggevenden trainen, voorlichting geven en goede voorbeelden verspreiden. Minister Asscher van SZW trekt hier een half miljoen euro voor uit, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer


Encare doet mee aan Prominentenroeien 2016


Ook dit jaar heeft Encare meegedaan aan het Prominentenroeien dat op 18 september j.l. heeft plaatsgevonden. Deze roeiwedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de Maastrichtsche Watersport Club. Vorig jaar debuteerde Encare in de onervaren klasse en wist toen de eerste plaats te behalen!

Dit jaar werd er in de ervaren klasse geroeid. Na flink wat inspanning geleverd te hebben bleken de andere teams toch net wat meer ervaring in huis te hebben. Desondanks hebben onze deelnemers met veel plezier meegedaan, en zien wij alvast uit naar volgend jaar.

Op de foto staan in het wit (van links naar rechts) Marc Couwenbergh, Romy Voncken, Guy Frints en Rosalie Welie. In het midden staat coach Aart-Jan Vrijlandt. Bijeenkomst 'Duurzame inzetbaarheid' i.s.m. Arlette Daemen

In samenwerking met Encare heeft Arlette Daemen van Addic een bijeenkomst georganiseerd over duurzame inzetbaarheid bij gemeenten in Limburg. De bijeenkomst vond plaats in Sittard.

Het was een interactieve bijeenkomst. Er werden ervaringen en tips gedeeld op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Kort samengevat waren de deelnemers het erover eens dat er voor (persoonlijk leiderschap als onderdeel van) duurzame inzetbaarheid een sence of urgency (draagvlak) gecreëerd moet worden vanuit bewustwording op organisatie- en op persoonlijk niveau. Verder kwam naar voren dat het beste resultaat wordt bereikt door van twee kanten uit te werken, enerzijds door een raamwerk van beleid op organisatieniveau te maken en te implementeren, anderzijds door een beweging vanuit de medewerkers te stimuleren.

De deelnemers waren heel enthousiast en er is afgesproken dat deze bijeenkomst een vervolg moet gaan krijgen, het wordt op prijs gesteld als meer gemeentes zich hierbij aansluiten.Tweede kamer stemt in met nieuwe Arbowet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de voorgestelde wijziging van de Arbowet. Met de beoogde aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Het voorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. Wanneer die de wet aanneemt, zal deze naar verwachting in 2017 in werking treden.

Lees meer


Ook tussen de nieuwsbrieven door op de hoogte blijven van onze berichtgeving? Volg ons dan ook op LinkedIn

Contact opnemen?
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
T:    +31 (0)43 325 77 99
E:    info@encare.nl
Indien u het abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen klik dan hier om u af te melden.