Vreemde opmaak of geen afbeeldingen?
Bekijk hier de online versie.
Status update wijzigingen Arbowet, grijs verzuim & meer | Nieuwsbrief april 2017
Grijs verzuim: prikkels helpen niet, gezamenlijke verantwoordelijkheid wél

Onverwachte ziekmeldingen zorgen voor problemen in de productie en planning van het werk. Met de juiste aanpak, kan HR onnodig verzuim tegengaan.

Lees meer
Ploegenarbeid: Hoe stimuleert u een gezond slaappatroon?

Wie voldoende en regelmatig slaapt, is gezonder, productiever en opgewekter. Maar wat betekent dit voor uw medewerkers in nacht- en ploegendienst? 

Lees meer
Verder in de nieuwsbrief:

  • Status update van de wijzigingen van de Arbowet
  • Toename chronisch zieke werknemers verwacht
  • Versterking Encare team
  • Afwijkende openingstijden vanwege Nationale  feestdagen
Status update van de wijzigingen van de Arbowet

We willen u informeren over de meest recente ontwikkelingen ten aanzien van de invoering van de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017. We zien de impact van de aangepaste privacy richtlijnen door de Autoriteit Persoonsgegevens duidelijk vorm krijgen [1] in de verwachte uitspraak in hoger beroep in de zaak Abrona.

De wijzigingen in de Arbowet hebben betrekking op o.a. privacy, aanvragen second opinion, verplicht melden van beroepsziekten, betrokkenheid van medezeggenschapsraden, versterkte aandacht voor preventie en de rol van de preventiemedewerker, open anoniem inloopspreekuur voor medewerkers en het vrij bezoek van de bedrijfsarts aan elke werkplek.

Encare wil u tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen die hiermee verband houden en waar nodig in afstemming met u onze service aanpassen. De start van de handhaving stelt dat u en wij tot ca 1 juli 2018 de tijd hebben om de contracten waar nodig aan te passen. Mocht u in de tussentijd vragen hebben hierover dan kunt u contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer, bereikbaar op het telefoonnummer: 043-3257799.

Lees meer
Toename chronisch zieke werknemers verwacht

De komende jaren zal het aantal werknemers met een chronische ziekte toenemen. Werkgevers moeten op tijd maatregelen nemen om de inzetbaarheid van deze groep werknemers te bevorderen en het werk aanpassen aan de belastbaarheid van de werknemers.

Door de vergrijzing en verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zullen er de komende jaren meer werknemers op de werkvloer zijn met een chronische ziekte. Dat betekent dat de werkgever op tijd moet nadenken over de duurzame inzetbaarheid van chronisch zieke werknemers. In de richtlijn ‘Chronisch zieken en werk’ van Coronel, het instituut voor arbeid en gezondheid van het AMC, vinden bedrijfsartsen, werkgevers, arbeidsdeskundigen, re-integratiedeskundigen en andere professionals advies voor de begeleiding van chronisch zieken in het arbeidsproces.

Belastbaarheid werknemer tijdig vaststellen
Voor werkgevers is het verstandig om preventief de bedrijfsarts te betrekken bij de begeleiding en niet pas als een werknemer uitvalt vanwege zijn chronische ziekte. De bedrijfsarts kan maatregelen voor preventie nemen door bijvoorbeeld de belastbaarheid van de werknemer vast te stellen. De werkgever kan vervolgens de fysieke arbeidsbelasting (tool) en psychische arbeidsbelasting aanpassen en zo voorkomen dat werknemers het werk niet aankunnen.. Valt een werknemer met een chronische ziekte eenmaal uit, dan kan dat leiden tot langdurig verzuim.  

Preventie beroepsziekten moet uitval voorkomen       
In 2018 start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Programma Beroepsziekten. Preventie van beroepsziekten moet ervoor zorgen dat werknemers niet uitvallen door hun werk. De eerste twee jaar ligt de nadruk op het voorkomen van beroepsziekten die worden veroorzaakt door werken met gevaarlijke stoffen. In de twee resterende jaren van het overheidsprogramma worden andere arbeidsrisico’s aangepakt. De top drie van meest voorkomende beroepsziekten zijn psychische aandoeningen (vooral burn-out), klachten aan het houding- en bewegingsapparaat en gehoorschade.

Bron: 24 maart 2017 Arborendement

Versterking Encare team

Sinds 1 april jl. versterkt Esther Maintz ons team als klantadviseur. Esther heeft een achtergrond als personeelsfunctionaris en heeft de laatste 6,5 jaar gewerkt als casemanager bij een landelijke organisatie in de schoonmaakbranche.

In haar rol als klantadviseur zal zij vooral MKB klanten gaan adviseren over verzuim gerelateerde zaken en is zij het aanspreekpunt voor deze klanten. Esther kijkt er naar uit om kennis te maken met de klanten van Encare. We zijn blij met de uitbreiding van ons team.

Afwijkende openingstijden vanwege Nationale feestdagen
  • Op 27 en 28 april is Encare gesloten vanwege Koningsdag
  • Op 25 en 26 mei is Encare gesloten vanwege Hemelvaart
  • Op 5 juni is Encare gesloten vanwege Pinksteren

Wilt u tijdens de feestdagen een huisbezoek laten plaatsvinden? Dat kan via VCC groep.

Gedurende deze dagen zijn  er 2 mogelijkheden voor het aanvragen van een huisbezoek.

  1. U stuurt een mail naar info@vccgroep.nl en een kopie naar info@encare.nl. In uw mail: naam werkgever, naam werknemer en adresgegevens voor het huisbezoek.                                                 
  2. Telefonisch: 050-5426222. Vermeld dezelfde gegevens:  naam werkgever, naam werknemer en adresgegevens voor het huisbezoek. U stuurt eveneens een mail naar info@encare.nl zodat wij op de hoogte zijn van uw aanvraag.

Wilt u op deze dagen een huisbezoek laten plaatsvinden dan kunt u dat regelen via VCC groep.

Contact opnemen?
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
T:    +31 (0)43 325 77 99
E:    info@encare.nl
Indien u het abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen klik dan hier om u af te melden.