Vreemde opmaak of geen afbeeldingen?
Bekijk hier de online versie.
Hoe staat het met uw RI&E?
Nieuwsbrief juni 2017
Hoe staat het met uw RI&E? 12-16 juni: Week van de RI&E

Op 12 juni gaat de week van de RI&E weer van start. De week van de RIE (zie www.weekvanderie.nl) is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). 

Tijdens de Week van de RI&E is er extra aandacht voor het belang van een goed zicht op de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s in een organisatie.

Veilig en gezond werken begint bij het (h)erkennen en beperken van de risico’s binnen uw organisatie. Werkgevers zijn wettelijk verplicht de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s in kaart te brengen met een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

De RI&E helpt u om de mogelijke risico’s in uw organisatie op een gestructureerde manier in kaart te brengen. Hierbij wordt zowel gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als zaken die niet direct tot uitval leiden. Denk bijvoorbeeld aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk of fysieke belasting door tillen.  De RI&E bevat een beschrijving van de gevaren, de grootte van de risico’s, de risico beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers. De lijn van beroepsverenigingen in deze is dat het beoordelen van HOE een risico beheerst wordt, centraal hoort te staan en niet het inventariseren van al bekende risico’s. Het gaat hierbij om allerlei soorten risico’s voor de mens: veiligheids- en gezondheidsrisico’s alsmede psychosociale factoren.

Encare Arbozorg helpt al jaren vele organisaties bij het opstellen van de RI&E en biedt daarbij ondersteuning op maat. Een goed opgestelde RI&E is een belangrijk instrument bij het bepalen van wat er verbeterd kan worden aan de arbeidsomstandigheden. Hierdoor neemt de werknemerstevredenheid toe en de kans op ongevallen en verzuim af.

Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan 3 belangrijke pijlers: werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. Hoewel veel werkgevers vooral de kosten zien, zijn er directe kostenbesparingen te realiseren door preventieve maatregelen. Denk daarbij aan verzuimreductie, minder personeelsverloop en minder onderbrekingen. Daarbij levert een preventiebeleid een hoger welzijn van medewerkers, een positief imago van de organisatie en betere productkwaliteit op. Succesvolle organisaties gaan vanuit overtuiging aan de slag om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s te minimaliseren, verzuim te reduceren en een prettige werkomgeving te creëren.

Op 1 juli 2017 wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet

Op een tweetal punten heeft de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet ook gevolgen voor de inhoud van de branche RI&E instrumenten, t.w. voor het contract met uw Arbodienst en de benoeming / positionering van de preventiemedewerker.  (Zie de nieuwsbrief van april 2017: http://www.encare.nl/over-encare/actueel/status-update-wijzigingen-arbowet)

Houdt u er rekening mee dat branche-RI&E-instrumenten op deze twee onderdelen moeten worden aangepast aan de nieuwe wetgeving. Het goede nieuws is dat deze wijzigingen worden gezien als onderhoud en u als werkgever geen nieuwe erkenning voor het aangepaste RI&E-instrumenten hoeft aan te vragen. Uw instrument blijft met andere woorden tot de oorspronkelijke datum erkend.

De overeenkomst –ook wel basiscontract- tussen u en ons als uw Arbodienst, moet op de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet worden  aangepast. Wij zorgen er voor dat uiterlijk op 1 juli 2018 de overeenkomsten met onze klanten zijn aangepast. De overeenkomsten van bestaande klanten voorzien we van een addendum. Voor nieuwe klanten komt er een nieuw basiscontract.

Encare ondersteunt u graag.  Voor elk verbeterpunt uit de RI&E hebben we een specialist in huis. Denk hierbij aan ergonomen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werkers of doktersassistenten. Onze Arbodeskundigen kijken naar de verschillende risico’s waaronder lichamelijke belasting, geluid, gevaarlijke stoffen, het werken met machines, klimaat, biologische agentia en psychosociale arbeidsbelasting. Onze doktersassistenten voeren o.a. periodieke arbeidsgezondheidskundige onderzoeken en health checks uit. Voert uw preventiemedewerker zelf de RI&E uit, dan kunnen wij uw preventiemedewerker begeleiden en/of de RI&E en het Plan van Aanpak toetsen.

Of het nu gaat om veiligheid, het uitvoeren van een RI&E, het opstellen van een plan van aanpak, preventie of vitaliteit en inzetbaarheid, u kunt rekenen op onze expertise!

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via
info@encare.nl of telefoonnummer 043-3257799.

Vacatures

Graag attenderen wij u op onze vacatures!
Klik voor meer informatie op onderstaande links of kijk op www.encare.nl.

Interesse?
Neem dan contact op met de contactpersoon die vermeld staat onder desbetreffende vacature.

Contact opnemen?
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
T:    +31 (0)43 325 77 99
E:    info@encare.nl
Indien u het abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen klik dan hier om u af te melden.