Vreemde opmaak of geen afbeeldingen?
Bekijk hier de online versie.
Encare Arbozorg | Nieuwsbrief oktober 2017
Terugblik Kennissessie klanten Encare Arbozorg

Op donderdag 7 september jl organiseerde Encare een kennissessie inzake de wijzigingen in de nieuwe Arbowet 2017.

Lees meer
Wederom versterking Encare team

Sinds 1 september heeft Encare haar team uitgebreid met klantadviseur/casemanager Esther Evers en arboarts Claude Hoydonckx.

Lees meer
Encare heeft Relatiemanagers en Klantadviseurs in huis; wie doet wat

De relatiemanagers en klantadviseurs van Encare Arbozorg werken nauw met elkaar samen en vormen een hecht team dat een keer per twee weken overleg met elkaar heeft. Ieder heeft zijn eigen werkterrein, maar weet u met welke vraag u bij wie terecht kunt?

Lees meer
‘Schokkend aantal’ bedrijven zonder RI&E

De controle op riskante situaties op de werkvloer staat onder druk. Mark Kuipers, hoogste baas van de Inspectie SZW, vindt het “schokkend” dat veel bedrijven niet beschikken over de wettelijk verplichte RI&E. Hij benadrukt de eigen verantwoordelijkheid die bedrijven hebben voor veilig en gezond werken.

De Inspectie SZW constateert een onrustbarend stijgende lijn in het aantal arbeidsongevallen. In 2016 vielen er 70 dodelijke slachtoffers op de werkvloer, 19 meer dan in 2015. Het aantal arbeidsongevallen zonder dodelijke afloop is ook gestegen, met 13 procent. Inspecteur-generaal Marc Kuipers spreekt bij de bedrijven zonder RI&E van een “trend die gekeerd moet worden.”

Lees meer
Boeteoplegging nieuwe Arbowet

Per 1 september 2017 is de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast en in werking getreden. De Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet is een aanvulling op de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet die is gewijzigd per 1 juli 2017. Hierin is een reeks van mogelijke sancties, variërend van een waarschuwing tot direct een boete, opgenomen, die door de Inspectie SZW kunnen worden opgelegd aan werkgevers die niet voldoen aan de eisen die de nieuwe Arbowet stelt.

De twee belangrijkste wijzigingen van de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet zijn dat de werkgever een basiscontract moet hebben met een arbodienst of bedrijfsarts en dat de bedrijfsarts beboet kan worden.

Lees meer
Zuyderland Medisch Centrum - Van verzuim naar preventie

Niet alleen bij Encare leeft Verzuim en meer..., ook bij onze klanten. De aandacht voor inzetbaarheid is groeiend. Bij veel klanten zien we een toename in de aandacht voor preventie in de vorm keuringen, preventieve medische onderzoeken, werkplekonderzoeken of Risico-inventarisaties. Een logische stap zeker na de daling in het verzuim van afgelopen jaren. Echter inmiddels  zien wij  een stabilisatie en in sommige sectoren zelfs een kleine stijging van het verzuim, hetgeen vraagt om een nieuwe aanpak. 

In samenwerking  met  één  van de onderdelen van Zuyderland Medisch Centrum zijn we gestart met een opleidingscarrousel  voor leidinggevenden. Doel is de aandacht meer te richten op het voorkomen van verzuim in plaats van het begeleiden van de verzuimende medewerker. Wij noemen dit “Vroegsignalering”. Het vroegtijdig herkennen van signalen, die kunnen wijzen op uitval en disbalans. Ook reiken we tools aan waarmee leidinggevenden naar aanleiding van een verzuimmelding beter weten welke medewerkers verhoogd risico lopen op hernieuwde uitval; Terugvalpreventie dus!

20 – 30% van de medewerkers zijn volgend jaar goed voor 80% van het verzuim.

Lees meer
Contact opnemen?
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
T:    +31 (0)43 325 77 99
E:    info@encare.nl
Indien u het abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen klik dan hier om u af te melden.