Vreemde opmaak of geen afbeeldingen?
Bekijk hier de online versie.
Encare Arbozorg | Nieuwsbrief januari 2018
2018 - Een gelukkig nieuwjaar!

Encare wenst u en degenen die u lief zijn een gezond en gelukkig jaar toe.  

Zo rond de jaarwisseling stromen deze wensen binnen.  En het is mooi om elkaar dit toe te wensen, daar draait het uiteindelijk om. Wat mij betreft wensen we elkaar dat ook in de andere maanden en bij onze komende ontmoetingen toe.

Lees meer
Encare groeit verder

Ook de afgelopen twee maanden heeft Encare haar team uitgebreid. Op de financiële administratie verwelkomen wij Veronique en in ons artsenteam hebben wij Ger opgenomen. Zij stellen zich kort aan u voor.

Veronique Waterval

Hallo, Ik ben Veronique Waterval en ik ben de nieuwe financieel controller bij Encare. Vanuit Lanaken...

Lees meer
Ger Dijkgraaf

Begin december, onze trouwdag. Zesentwintig  jaar geleden ben ik met Tinto, in Rotterdam,  getrouwd. We hebben drie...

Lees meer
Nieuwe wetgeving

Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

Vanwege de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit die per 1 juli  2017 zijn ingegaan wordt de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet 1 september aangepast. Zo zijn in de tarieflijst van de Beleidsregel  enkele nieuwe overtredingen opgenomen en zijn bij enkele andere overtredingen het type overtreding en de boetecategorie aangepast.  

"Werknemersboete" wordt in artikel 1 vervangen door:

  1. Werknemersboete.
  2. Boete bedrijfsarts.
  3. Boete bedrijfsarts en deskundige personen als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbowet

Deze wijziging is ingevoerd omdat vanaf 1 juli ook aan de bedrijfsarts en gecertificeerde arbodeskundigen bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd

Lees meer
Informatie-uitwisseling met Encare

Als een direct gevolg van de gewijzigde privacyregels afgelopen periode gaat in Q1 2018 de gegevensuitwisseling met u als onze opdrachtgever wijzigen. Kern is dat Encare niet zonder reden mag beschikken over de gehele naw-gegevens van een medewerker van uw organisatie. Een reden waarom we dat wel mogen is bijvoorbeeld als de medewerker een verzuimmelding bij u doet.  

Lees meer
Contact opnemen?
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
T:    +31 (0)43 325 77 99
E:    info@encare.nl
Indien u het abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen klik dan hier om u af te melden.