Vreemde opmaak of geen afbeeldingen?
Bekijk hier de online versie.
Encare Arbozorg | Nieuwsbrief april 2018
Onderwerpen nieuwsbrief
01
Privacy waarborging, de volgende stap: nog veiliger melden van verzuim en herstel
04
Klantverhaal: Verpleeghuis Bergweide zet in op preventie in de vorm van Bedrijfsmaatschappelijk Werk
02
Factuurbijlagen in 2018
05
Preventieve inzet van bedrijfs maatschappelijk werk/coaching
03
Waarom het verzetten van de klok ons tijdelijk minder productief maakt
06
Nieuwe wet- en regelgeving
Privacy waarborging, de volgende stap: nog veiliger melden van verzuim en herstel

Encare is druk bezig om haar bedrijfsvoering klaar te maken voor de nieuwste privacy-spelregels.

Inmiddels hebben we voor de klanten die met ons samenwerken in ons registratiesysteem VerzuimXpert (VX) de DataKluis in gebruik genomen. Hiermee zijn de gegevens van medewerkers waarover wij niet mogen beschikken, geanonimiseerd in ons basissysteem en worden deze pas zichtbaar bij een verzuimmelding.

Lees meer
Factuurbijlagen in 2018

In 2018 verandert onder invloed van de privacy-spelregels ook het een en ander aan het uiterlijk van de bijlagen die wij versturen bij facturen.

De privacy spelregels hebben ertoe bijgedragen dat wij de bijlagen kritisch tegen het licht hebben gehouden en waar nodig aanpassingen hebben doorgevoerd. De belangrijkste aanpassing is dat de bijlagen geen persoonlijke of naar het individu herleidbare gegevens meer mogen bevatten. In een groot aantal gevallen betekent deze actie dat we geen bijlagen meer (kunnen) versturen.

Lees meer
Waarom het verzetten van de klok ons tijdelijk minder productief maakt

De zomertijd is weer ingegaan. De klok is een uurtje vooruit gezet. Dat betekent dat het 's ochtends langer donker is en 's avonds langer licht. Hoeveel last heb je daarvan als je maandag weer naar je werk gaat?

Regelmatig laait de discussie over de zomertijd weer op. Veel mensen hebben moeite met de aanpassingen in hun dagritme en met de energiebesparing die het verzetten van de klok zou opleveren, lijkt het ook wel mee te vallen.

Lees meer
Klantverhaal: Verpleeghuis Bergweide zet in op preventie in de vorm van Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Bergweide is al jaren klant van Encare Arbozorg. De arts is werkzaam op de locatie van Bergweide en sinds 3 jaar maakt Bergweide gebruik van de inzet van Bedrijfsmaatschappelijk Werk van Encare.

Lees meer
Preventieve inzet van bedrijfs maatschappelijk werk/ coaching

Voorkomen is beter dan genezen. Daar zijn we het meestal wel over eens. Maar als het over (voorkoming van) verzuim van medewerkers gaat dan is de uitvoeringspraktijk iets weerbarstiger.

Encare biedt al lange tijd Bedrijfsmaatschappelijk Werk en coaching aan als curatieve inzet bij verzuim maar maakt nu ook de omslag naar preventieve inzet. Onder preventieve inzet verstaan we voorkoming van zowel kort als langdurig verzuim.

Lees meer
Nieuwe wet- en regelgeving

Encare heeft in haar service voor klanten met ingang van 2018 een nieuw product opgenomen: U kunt zich abonneren op een kwartaal overzicht van wettelijke ontwikkelingen en wijzigingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Middels een nieuwsbrief 'wijziging arbowetgeving', houden wij u op de hoogte en hoeft u niet zelf deze informatie te verzamelen.

Indien u vragen over deze nieuwe service heeft of zich wil abonneren dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder of onze receptie, telefoonnummer 0433259977.

Lees meer
Contact opnemen?
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
T:    +31 (0)43 325 77 99
E:    info@encare.nl
Indien u het abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen klik dan hier om u af te melden.