Vreemde opmaak of geen afbeeldingen?
Bekijk hier de online versie.
Nieuwsbrief april 2019
Nieuwe artsen bij Encare Arbozorg

Ons team breidt zich de afgelopen jaren alsmaar uit en wij zijn zeer verheugd dat in maart Eveline Henquet en Joost Bosch bij ons zijn begonnen. Hieronder stellen zij zich kort voor.

Eveline Henquet

Ik ben Eveline Henquet, 30 jaar oud, geboren en getogen in Heerlen maar nu woonachtig in het prachtige Mestreech. Mijn hobby’s zijn ...

Lees meer
Joost Bosch

Op 11 maart ben ik begonnen als arts bij Encare Arbozorg, voorheen was ik werkzaam bij de GGD, het UWV, CIZ en ...

Lees meer
Anti-rook campagne en het sluiten rookruimten op de werkplek per 1 juli 2023

U hebt vast al gehoord van het feit dat rookruimten in de horeca gaan sluiten, en wel voor 1 juli 2022. Doch met werkorganisaties wordt afgesproken dat rookruimten op het werk uiterlijk een jaar later ook dicht zijn.

Lees meer
Vervallen pauzeregeling bij beeldschermwerk (Arbobesluit)

Een van de belangrijkste wijzigingen in het Arbobesluit betreft het vervallen van de pauzeregeling bij beeldschermwerk. Het criterium van 2-uur voor het onderbreken van beeldschermwerk vervalt per 1 januari 2019. Deze absolute norm past niet bij de tegenwoordige variatie aan beeldschermwerk (tablet, mobiel, laptop, plaats/tijd onafhankelijk). Dit doet niets af aan de verplichting van de werkgever om het werk zodanig te organiseren dat beeldschermwerk periodiek wordt onderbroken. In samenhang met andere maatregelen moet daarmee langdurig zitten, oog- en stressklachten en de kans op klachten aan armen, schouders en nek tot een minimum worden beperkt. Mede op basis van advies Gezondheidsraad (2012) en bestaande instrumenten heeft TNO een beoordelingsinstrument ontwikkeld (Checklist Beter achter je schermen, BAS) waarmee maatwerk ondersteund wordt.

Co-assistenten bij Encare Arbozorg

Encare Arbozorg en de Universiteit Maastricht werken reeds meerdere jaren samen om geneeskundestudenten een realistisch beeld te geven van de werkzaamheden van een arbodienst. Jaarlijks mag Encare Arbozorg  10 tot 15 studenten verwelkomen. Het betreft studenten die al ver  in de geneeskunde-opleiding zijn en praktijkstages volgen (co-assistenten). Gedurende een periode van 4 weken koppelen wij de student aan een bedrijfsarts en worden ze mee op sleeptouw genomen. Behoudens de werkzaamheden in de spreekkamer, krijgen co-assistenten ook de mogelijkheid geboden om mee te kijken met de bedrijfsmaatschappelijk werker, arbeidsdeskundige en/of arbeidshygiënist

Lees meer
Register Casemanager ROV

Esther Evers behaalde in december 2018 het diploma voor de opleiding casemanager Regie op verzuim en mag hierdoor de titel ROV voeren. Deze opleiding zorgt er voor dat Esther onze klanten kan ondersteunen in het voeren van regie over complexe verzuim- en arbeidsongeschiktheidstrajecten met als doel de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren.

Hierbij staat de kennis van sociale zekerheid en het inzicht in de financiële belangen voor zowel werkgever als werknemer centraal.

30-jarig bestaan Encare Arbozorg

In december 2018 bestond onze organisatie 30 jaar. Dat vermelden de oprichtingsstatuten. We willen dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. 30 jaar Arbodienst in Limburg levert een schat aan ervaringen en belevenissen. Waar we ooit groot werden wordt nu opnieuw geïnvesteerd om het historisch erfgoed te behouden. Noteert u in elk geval dinsdag 18 juni 2019, dan organiseren we een middag voor onze klanten. We komen er gauw op terug!

Kostenloos loopbaanadvies 45+ voor werknemers

Bent u 45-plus en wilt u weten hoe u gezond en vitaal de pensioenleeftijd kunt bereiken? Hebt u moeite om uw huidige functie vol te houden, fysiek of mentaal? Krijgt uw functie een andere invulling of moet u zich voorbereiden op een andere functie? Vraagt u zich af of er binnen de organisatie nog plek voor u is en als dat niet zo is, hoe u dan nog aansluiting houdt bij de arbeidsmarkt? Onze netwerkpartner Margolin kan u helpen bij het beantwoorden van dergelijke loopbaanvragen. Een advies van een van de loopbaanadviseurs is gratis, omdat het ministerie van Sociale Zaken tijdelijk de ontwikkeling van 45-plussers steunt met het Ontwikkeladvies 45+.

Lees meer
Column Ger Dijkgraaf “Een paasei als compliment”

Met Pasen in zicht en voor velen een aantal vrije dagen trakteren we u graag op een column van onze collega en bedrijfsarts Ger Dijkgraaf. Naast zijn werkzaamheden als bedrijfsarts, mijmert Ger graag over de grotere levensvragen die ons allen raken. Wij wensen u veel leesplezier!

Lees meer
Hogere boetes voor ontbreken RI&E en plan van aanpak

Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Volgens staatssecretaris Tamara Van Ark (SZW) is dit een onwenselijke situatie. De RI&E vormt immers de elementaire basis voor goed beleid voor gezond en veilig werken op organisatieniveau. Daarom gaan dit voorjaar de boetes omhoog voor het niet hebben van een up to date RI&E en plan van aanpak. Het niet kunnen tonen van een RI&E of plan van aanpak wordt direct beboetbaar. Dit blijkt uit de brief van 14 februari van de staatssecretaris aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Lees meer
Openingstijden feestdagen april, mei en juni 2019

De arbodienst is gesloten op Tweede Paasdag (22 april), Hemelvaart (30 en 31 mei) en Tweede Pinksterdag (10 juni).

Wilt u tijdens Pasen en/of Hemelvaart een huisbezoek laten plaatsvinden? Dat kan via VCC Groep vóór 10.30 uur.

Er zijn 2 mogelijkheden voor het aanvragen van een huisbezoek:

  1. U stuurt een mail naar info@vccgroep.nl en een kopie naar info@encare.nl. Vermeld in uw mail: naam werkgever, naar werknemer en adresgegevens voor het huisbezoek.
  2. Telefonisch: 050-5426222. U vermeldt dezelfde gegevens. U stuurt eveneens en mail naar info@encare.nl zodat wij op de hoogte zijn van uw mening.
Contact opnemen?
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
T:    +31 (0)43 325 77 99
E:    info@encare.nl
Indien u het abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen klik dan hier om u af te melden.