Belangrijke informatie over Encare & Zorg van de Zaak Netwerk

Sinds 2016 maakt Encare deel uit van Zorg van de Zaak Netwerk. De afgelopen jaren is de samenwerking gegroeid door de uitwisseling van kennis en expertise. Per 1 januari 2021 zet Encare een volgende stap en integreren we verder in het Zorg van de Zaak Netwerk. Hiermee kunnen we gezamenlijk onze dienstverlening nog verder verbeteren en aansluiten op de behoeften van onze klanten en cliënten.

Een actief partnerschap

De ontwikkelingen in de markt volgen elkaar snel op. In  elke branche en regio signaleren we algemene en branche specifieke trends, zoals digitalisering, werkdruk en vergrijzing. Vanuit Encare en Zorg van de Zaak Netwerk zien we de uitdagingen waar we samen met onze klanten voor staan. We geloven dat we door onze krachten te bundelen het partnerschap met onze klanten nog beter kunnen vormgeven. Hiermee willen we een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezonder, vitaler en gelukkiger Nederland.

Zorg van de Zaak staat voor maatwerk per klant. Dat betekent dat we vanuit sectorspecifieke kennis weten wat nodig is om de focus van verzuim te verleggen richting preventie en vitaliteit. Zo profiteren werkgevers van specialistische kennis en expertise binnen onze arbodienstverlening om werknemers meer eigen regie te geven. Daarbij hebben klanten toegang tot een groot netwerk aan interventies binnen bedrijfszorg, medische zorg, kraamzorg, GGZ en verslavingszorg. In de praktijk betekent dit dat werkgevers en werknemers snel en makkelijk toegang hebben tot interventies en ondersteuning om actief te kunnen werken aan preventie, vitaliteit en inzetbaarheid.

Wat betekent dit voor onze dienstverlening?

In de dienstverlening aan bestaande klanten verandert er weinig: onze professionals blijven hen bijstaan bij inzetbaarheids- en verzuimvraagstukken. Voor nieuwe aanvragen kunt u contact opnemen met klantmanagement (zie onderstaande contactgegevens)

Meer informatie en vragen

Bent u klant van Encare en heeft u een vraag? U kunt terecht bij uw huidige contactpersoon.

Anders kunt u contact met Encare opnemen via  043 325 77 99 of stuur een mail naar info@encare.nl. Vanaf 1 januari kunt  u contact opnemen met Zorg van de Zaak.