Van werkstress naar werkplezier

Mensen krijgen energie van kleine dingen: een compliment, steun van collega´s of inspraak bij een beslissing. Dit geldt ook voor flexibele werktijden, zodat er een betere balans is tussen werk en privé. Zo kan uw werknemer beter omgaan met de werkdruk en houdt hij zijn energie en werkplezier. En dát voorkomt verzuim.

Mensen krijgen energie van kleine dingen: een compliment, steun van collega´s of inspraak bij een beslissing. Dit geldt ook voor flexibele werktijden, zodat er een betere balans is tussen werk en privé. Zo kan uw werknemer beter omgaan met de werkdruk en houdt hij zijn energie en werkplezier. En dát voorkomt verzuim.

Tijdens de landelijke Week van de Werkstress (11-15 november) vraagt Encare Arbozorg aandacht voor werkstress. Niet alleen omdat stress beroepsziekte nummer 1 is, maar ook omdat wij werkplezier heel belangrijk vinden. Wie goed in zijn vel zit, is productiever en verzuimt minder.

Wilt u als werknemer tips om signalen van werkstress te herkennen of aan te kaarten? Check dan deze toolkaart.

Encare ondersteunt werkgevers om werkstress in een organisatie te voorkomen en te verminderen. Er zijn diverse oorzaken waardoor de werkdruk te hoog kan oplopen. Wij brengen deze in kaart en kunnen u helpen:

  • Cursus stresshantering

In deze cursus leert u lichamelijke en emotionele reacties te herkennen die ongezonde stress veroorzaken. Ook leert u wat de oorzaken hiervan zijn. U krijgt methoden aangereikt om ongezonde stress te voorkomen of te verminderen. Zo neemt de kans op stressklachten af. Deze cursus is geschikt voor medewerkers die stress willen voorkomen, maar ook voor personeel dat er al last van heeft.
Meer weten?. Vul ons contactformulier in.

  • Bedrijfsmaatschappelijk werk

Eén van de belangrijkste taken van bedrijfsmaatschappelijk werk is psychosociale begeleiding van uw personeel. Om problemen te voorkomen die van invloed zijn op het werk, of om te helpen met oplossen.

In het geval van werkstress begeleidt een bedrijfsmaatschappelijk werker de werknemer om weer een gezonde balans terug te vinden. Ook bieden zij professionele advisering van management en leidinggevenden over de begeleiding van personeel, zoals een met training ‘Psychosociale Arbeidsbelasting’ voor leidinggevenden en medewerkers.

Meer weten over bedrijfsmaatschappelijk werk?

Neem dan contact met ons op.

  • Advies en begeleiding op gebied van werkplezier

Onze arbeids- en organisatiedeskundigen doen onderzoek en geven professioneel advies. Bijvoorbeeld over het vergroten van het werkplezier, het voorkomen of verlagen van de werkdruk en het ziekteverzuim. Ook voeren zij risico-inventarisatie en –evaluatie uit gericht op psychosociale arbeidsbelasting. Daarnaast zetten zij individuele trajecten in, zoals coaching.

Wilt u weten of een A&O’er voor u de juiste oplossing is? Neem contact met ons op via +31 (0)43 325 77 99 of ons contactformulier.