Café Sjiek

“Als MKB-er heb ik niet zo vaak met zieke medewerkers te maken. Toch loop je behoorlijke risico’s als je de wet- en regelgeving niet goed opvolgt. Daar heb ik Encare voor. Zij geven me een veilig gevoel en zorgen ervoor dat alles correct en netjes verloopt. Ook over de begeleiding van zieke medewerkers ben ik erg tevreden. De bedrijfsartsen van Encare schatten situaties goed in en handelen adequaat. Zo ben ik als werkgever beschermd, maar mijn personeel ook .”

Robin Berben – Eigenaar, Café Sjiek Maastricht.

“Ons verzuimbeleid is heel simpel gericht op ‘zoveel mogelijk collega’s gelukkig in huis, in plaats van ziek thuis.’ Een actieve en vooral preventieve aanpak heeft ertoe geleid dat alle processen rondom het voorkomen en begeleiden van ziekteverzuim beheersbaar zijn geworden. Bij deze visie en bij dit beleid is het belangrijk dat de arbodienst en de bedrijfsarts een actieve rol vervult , dat goed en snel contact mogelijk is en dat de bedrijfsarts volledig op de hoogte is van alle functies en activiteiten in het bedrijf. Wij werken meer dan 15 jaar constructief samen met Encare Arbozorg, naar tevredenheid en met resultaat!” 

Geert Vergeldt - HR Manager, Vostermans Companies te Venlo.

Orbis Huishoudelijke hulp

"In samenwerking met Encare zorgt Orbis Huishoudelijke Hulp samen met haar medewerkers voor een aanpak op maat om verantwoordelijkheden en regelvermogen van het vergrijzende medewerkersbestand te vergroten om meer grip op eigen leven te krijgen en duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Ondanks de veranderende werkomgeving resulteert dit in lager ziekteverzuim en een organisatie die voor de toekomst is veilig gesteld."

Desiree Schaepkens - Directeur, Orbis Huishoudelijke Hulp

Johnson Matthey Colour Technologies

"Encare levert diensten op het gebied van ziekteverzuim, arbeidskundig onderzoek, veiligheidsanalyses, risico-inventarisaties, blootstellingsmetingen en periodieke arbeidsgezondheidskundige onderzoeken, daar zij op al deze gebieden specialisten in huis hebben.

Door jarenlange samenwerking met Encare en het hanteren van vaste contactpersonen, hebben zij inmiddels een gedegen beeld gekregen van de situatie binnen onze onderneming, hetgeen de snelheid en kwaliteit van advisering uiteraard ten goede komt."

Hans Weck - HR Manager, Johnson Matthey Colour Technologies.