Café Sjiek

“Als MKB-er heb ik niet zo vaak met zieke medewerkers te maken. Toch loop je behoorlijke risico’s als je de wet- en regelgeving niet goed opvolgt. Daar heb ik Encare voor. Zij geven me een veilig gevoel en zorgen ervoor dat alles correct en netjes verloopt. Ook over de begeleiding van zieke medewerkers ben ik erg tevreden. De bedrijfsartsen van Encare schatten situaties goed in en handelen adequaat. Zo ben ik als werkgever beschermd, maar mijn personeel ook .”

Robin Berben – Eigenaar, Café Sjiek Maastricht.

“Ons verzuimbeleid is heel simpel gericht op ‘zoveel mogelijk collega’s gelukkig in huis, in plaats van ziek thuis.’ Een actieve en vooral preventieve aanpak heeft ertoe geleid dat alle processen rondom het voorkomen en begeleiden van ziekteverzuim beheersbaar zijn geworden. Bij deze visie en bij dit beleid is het belangrijk dat de arbodienst en de bedrijfsarts een actieve rol vervult , dat goed en snel contact mogelijk is en dat de bedrijfsarts volledig op de hoogte is van alle functies en activiteiten in het bedrijf. Wij werken meer dan 15 jaar constructief samen met Encare Arbozorg, naar tevredenheid en met resultaat!” 

Geert Vergeldt - HR Manager, Vostermans Companies te Venlo.