Vacature GEZP Stagiair

Bedrijfsgeneeskunde
Een in de geneeskundeopleiding vaak onderbelichte specialisatie is bedrijfsgeneeskunde. Dat is jammer want het vak van de bedrijfsarts heeft diverse interessante aspecten waar je mogelijk nog niet vanaf wist.

 • In principe is dag van de bedrijfsarts voor een groot deel gevuld met spreekuren. Veel patiëntcontact dus!
 • Je bent vaak te gast bij bedrijven wat zorgt voor een afwisselende werkplek en afwisselende aspecten in arbeid. ‚Äč
 • Je gaat niet enkel solistisch aan de slag. Je hebt te maken met o.a. medewerkers, leidinggevenden, HR-medewerkers, arbeidsdeskundigen maar ook overleg je regelmatig met andere specialisten.
 • Je volgt medewerkers op vanaf het begin van hun ziekte (zo nodig) tot twee jaar na de eerste ziektedag. Je adviseert, je stuurt bij of je verwijst met als doel de medewerker weer gezond en duurzaam aan het werk te krijgen.
 • Je werkt bij een arbodienst alwaar je samenwerkt met andere bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, maatschappelijk werkers, teamassistentes etc.
 • Behoudens de verzuimspreekuren, zijn er ook preventieve spreekuurcontacten, rijbewijskeuringen, medische keuringen en PMO’s waar je een rol in vervult als arts.

Doelen voor de student:

 • Kennismaking met het vakgebied Arbeid en Gezondheid en de specialisatie bedrijfsgeneeskunde.
 • Toepassen van de Wet Verbetering Poortwachter in de praktijk.
 • Eigen maken van een aantal protocollen/richtlijnen en toepassen.
 • De medische klacht van medewerkers vertalen naar mogelijkheden en beperkingen in de praktijk (zonder daarbij het beroepsgeheim te schaden).
 • Communicatieve vaardigheden optimaliseren in spreekuurcontacten.

Wat verwachten wij van jou
Goede communicatie vaardigheden zijn van belang (zowel mondeling als schriftelijk). Verder vinden wij het belangrijk dat je op de hoogte bent van de Wet Verbetering Poortwachter voordat je start aan de GEZP-stage.

Wat bieden wij?
Wij bieden je begeleiding door diverse bedrijfsartsen. In de eerste paar weken van de stage gaat het hoofdzakelijk om de kennismaking met het vak, de collega’s en meekijken en meedoen. Later in de stage trachten wij je zoveel mogelijk zelfstandig spreekuren aan te bieden, uiteraard onder supervisie van een bedrijfsarts.

De bedrijfscultuur richt zich op pro-actief handelen, een open aanspreek cultuur, servicegerichtheid en samenwerken. Naast het multidisciplinaire team bij Encare, beschikken we over een uitgebreid netwerk van professionals.

Interesse?
Heb je interesse in deze stage, reageer dan met jouw CV en motivatie naar info@encare.nl  t.a.v. Wendy Hameleers (managementassistente) onder vermelding van vacature GEZP Stagiaire.

Contactpersonen:
Dhr. H.Louseberg, bedrijfsarts Encare Arbozorg (begeleider)
Mw. R.Voncken, arts-assistent bedrijfsgeneeskunde Encare Arbozorg

Literatuur en overige relevante bronnen:

 • Verbeek J.H.A.M., Smits, P.B.A. (2010). Werk en Gezondheid: Inleiding in de bedrijfsgezondheidszorg, 4e herziene druk. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum 2010.
 • ISBN 978 90 313 8294 1
 • Freijser M.C.H, van Galen, M. De Kleine Gids voor de Nederlandse Sociale Zekerheid 2017.1
 • Wolters-Kluwer
 • ISBN 978 90 131 3997 6
 • http://wetten.overheid.nl
 • www.arboportaal.nl

Aanvullende informatie:
Hoewel het niet de bedoeling is deze stage te combineren met een wetenschapsstage wordt van de student verwacht dat hij/zij een onderwerp naar keuze verder uitdiept en hierover een presentatie houdt voor de medewerkers van de arbodienst.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.