Minder ziekteverzuim

Wij denken dat werken gezond en krachtig maakt. Daarom kijken wij altijd naar werkzaamheden die uw werknemer nog wél kunnen uitvoeren. Als de afstand tot het werk klein blijft, is de kans op een snelle terugkeer groter. De leidinggevende kan tal van zaken doen om de werknemer weer snel, gemotiveerd en vitaal aan de slag te krijgen.

Denk eens aan de werksfeer. Een positieve werksfeer stimuleert uw personeel om naar het werk te komen. Of een werknemer die toch kan komen werken omdat hij tijdelijk andere werkzaamheden kan verrichten. Misschien zijn terugkerende klachten van uw personeel heel eenvoudig op te lossen door een arbeidshygiënist of ergonoom in te schakelen. Of is de werkdruk misschien te hoog en heeft een reorganisatie gezorgd voor de nodige onrust? Encare Arbozorg helpt u inzicht te krijgen in de beweegredenen voor verzuim. Met verzuimbegeleiding, psychosociale begeleiding of dát wat uw organisatie nodig heeft. Wij zijn multidisciplinair. We hebben alles in eigen huis. Ons doel? Onnodig ziekteverzuim voorkomen met gemotiveerd en vitaal personeel.

Plezier op het werk

Werknemers die lekker in hun vel zitten, een fijne werkplek en leuke collega’s. Het zijn allemaal zaken die het plezier van werknemers bepalen. Komt uw personeel ‘s ochtends graag naar het werk? Het is zeker belangrijk. Meer werkplezier leidt tot een fijne werksfeer, minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Als werkgever kunt u hier veel aan doen!

Hoe motiveert u het personeel? Is de werkplek aangenaam? En wat als een werknemer niet meer goed functioneert omdat er thuis problemen zijn? Zomaar een aantal voorbeelden waarbij u, als werkgever, het verschil maakt. Wij, van Encare Arbozorg, helpen u graag. We hebben hier jarenlange ervaring mee. Wij streven naar duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Samen kijken we naar uw organisatie en voeren we verbeteringen door. Altijd eerlijk, integer en respectvol. 

Toekomst veilig stellen

Darwin wist het al: “Het zijn niet de sterksten die overleven, maar zij die zich het beste weten aan te passen aan de veranderende omstandigheden”. Dat geldt zeker voor de arbeidsmarkt: de vergrijzing heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven in Limburg. Dit leidt tot een enorm verlies aan kennis en ervaring. Duurzame inzetbaarheid stelt uw werknemers in staat om zich te ontwikkelen, te presteren en vitaal en gemotiveerd aan het werk te blijven.

Medewerkers zijn het belangrijkste bedrijfskapitaal. Door te investeren in duurzame inzetbaarheid blijven zij langer, vitaler en meer gemotiveerd aan het werk. Bij Encare Arbozorg willen we inzetbaarheid, vitaliteit en motivatie maximaliseren. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden. Dát levert uw organisatie rendement en toekomstperspectief op. Samen op weg naar een gezonde toekomst.

Elke kracht benutten

U wilt het liefst uit elke werknemer het maximale halen. U wilt dat uw team vitaal en gemotiveerd is en blijft. Dat kan. Dan moet u wel weten wie uw werknemers zijn en waar hun krachten liggen. Pas als u weet wat er leeft en waar de krachten liggen, kunt u ze benutten. Dat leidt tot een hogere productiviteit en een lager verzuim. Encare stimuleert u kritisch naar uw organisatie te kijken. Zitten uw werknemers wel op de goede plek? Is er voldoende stimulans? Hoe communiceert de leidinggevende eigenlijk? Wij denken dat de kracht overal in uw organisatie zit, als u het maar ziet.

Door uw personeel te laten doen waar zij goed in zijn voorkomt u verzuim. Zieke werknemers kunt u aan het werk houden door aangepast en vervangend werk te organiseren. Heeft u het gevoel dat een werknemer niet lekker in zijn vel zit? Grijp eens eerder in en voorkom ziekte. Door uw personeel te stimuleren om breder inzetbaar te zijn, voorkomt u ook verzuim. De leidinggevende kan een groot verschil maken door aandacht aan zijn werknemers te schenken en bij verzuim betrokken te blijven. Kortom: wij benutten elke kracht. Gaat u mee op zoek naar de mogelijkheden?

Hogere productiviteit

Werknemers die goed in hun vel zitten, presteren beter. Daarom werkt Encare Arbozorg niet alleen aan een minimaal verzuimcijfer. Wij investeren juist in inzetbaarheid, vitaliteit en motivatie. Weet u wat er leeft onder uw personeel? Doen ze waar ze goed in zijn? Gemotiveerd personeel is productiever en heeft een lager ziekteverzuim. Daarom zorgen wij er,  samen met u, voor dat alle capaciteiten optimaal benut worden. Door werknemers te motiveren en te stimuleren, door goede communicatie met de leidinggevende en vooral door te kijken wat wel mogelijk is, ook bij ziekte.

Wij doen er alles aan om uw werknemers weer aan het werk te krijgen en te houden. We kijken met een ruime blik: Hoe zijn de arbeidsomstandigheden? Wat als de sfeer niet goed is, of de stijl van leidinggeven? Wordt het personeel niet teveel belast? Hoe veilig is de werkomgeving? Hoe gezond is uw werknemer eigenlijk? Dat alles doen we samen met u als opdrachtgever. Uiteraard staan uw wensen centraal. Het resultaat? Een hogere productiviteit.