Duurzame inzetbaarheid

Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerd, gemotiveerd en gezond personeel. Werknemers die nu en in de toekomst toegevoegde waarde leveren voor uw organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde ervaren. Kortom, werknemers die duurzaam inzetbaar zijn. Dit is een actueel, maar ook complex vraagstuk. Want op de gemiddelde werkvloer staan tegenwoordig drie of meer generaties. Elke groep heeft zijn eigen wensen en eisen. Tegelijkertijd neemt het aantal 55-plussers toe, maar het aanbod van jongeren neemt juist af. Hoe haalt u toch het maximale uit elke levensgroep? Encare Arbozorg stelt samen met het management, HR, supervisors en werknemers van uw organisatie een integraal plan op. Zodat u aan de slag kunt met deze belangrijke cultuurverandering.

Eigenschappen duurzaam inzetbare werknemers

Duurzaam inzetbare werknemers zijn gedurende het hele arbeidsleven flexibel inzetbaar omdat zij over de volgende eigenschappen beschikken:

  • competent
  • gemotiveerd
  • vitaal
  • flexibel
  • productief 

Encare en duurzame inzetbaarheid

Wij hebben ervoor gekozen een partnerschap aan te gaan met TNO en Stichting Kroon op Werk, door partner te worden van het Nationaal Inzetbaarheidsplan (NIP). De kracht van onze werkwijze is een integraal plan waar management, HR, supervisor en werknemers aan zet zijn. Het resultaat hiervan is een integrale visie op duurzame inzetbaarheid, een duidelijke managementstrategie en het inzetten van een cultuurverandering.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid?

Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie

» +31 (0)43 325 77 99
» info@encare.nl

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.