ESF Subsidie

Duurzame Inzetbaarheid - 50% Subsidie op Sociale Innovatie Projecten !

Er is 22 miljoen subsidie beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid van personeel. De overheid wil graag dat werknemers langer doorwerken. Werkgevers worden daarom gestimuleerd om een leeftijdsbewust personeelsbeleid te voeren. In het kader van de ESF-subsidieregeling Duurzame inzetbaarheid kan uw organisatie subsidie krijgen als u advies inwint om medewerkers bekwaam, gezond en gemotiveerd te houden.

Zo goed als alle onderzoeks- en implementatievraagstukken om uw medewerkers duurzaam inzetbaar te houden vallen onder deze subsidie. U kunt hierbij denken aan:

  • Het maken van een bedrijfsscan op het gebied van duurzame inzetbaarheid
  • Het bevorderen van gezond en veilig werken
  • Het bevorderen van de leer- en ontwikkelcultuur binnen de organisatie
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur met het oog op combineren van arbeid en zorg

Elke organisatie met minimaal 3 werknemers (zowel in de publieke als in de private sector) komt voor subsidie in aanmerking. Als uw bedrijf meerdere onderdelen kent, kan elk onderdeel subsidie aanvragen.

De subsidie is gemaximeerd op 10.000 euro voor de kosten van externe adviseurs. Ook de adviseurs van Encare Arbozorg kunnen u hierbij van dienst zijn. De kerndeskundigen van een Arbodienst voldoen aan de criteria. Denkt u qua activiteiten aan het maken van een bedrijfsscan, het uitvoeren van Preventief Medisch Onderzoek, bevorderen van gezond en veilig werken, neem dan contact met ons op. Het zijn activiteiten die onze veiligheidskundigen, arbeidshygienisten, bedrijfsartsen of arbeids- en organisatie adviseur kunnen uitvoeren. 

U kunt de subsidie aanvragen voor projecten die maximaal 20.000 euro voor adviseurskosten behelzen. Uw organisatie krijgt hiervan maximaal de helft  van de kosten vergoed. Een project mag niet langer dan negen maanden duren en de looptijd gaat 2 weken na dagtekening van de subsidieverlening in.

Het aanvraagtijdvak voor de ESF-subsidie loopt van 15 oktober 2014 tot en met 7 november 2014.  De verwachting is dat er veel aanvragen zullen zijn en wie het eerst komt die het eerst maalt. Met andere woorden: dien uw subsidieverzoek op tijd in. Wij adviseren u graag bij de vraagstelling of te nemen stappen!

Meer informatie

» +31 (0)43 325 77 99
» info@encare.nl

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.