Nationaal InzetbaarheidsPlan

Op de gemiddelde werkvloer staan tegenwoordig drie of meer generaties. Elke generatie heeft zijn eigen wensen en eisen. Daarbij werken er steeds meer 55-plussers en minder jongeren. Zelf wilt u het maximale halen uit elke leeftijdsgroep. Maar hoe doet u dat? Het antwoord hierop is duurzame inzetbaarheid. Encare is partner van het Nationaal Inzetbaarheidsplan (NIP). Samen met u en uw personeel ontwikkelen we een integraal plan. Zo wordt duurzame inzetbaarheid geen trend, maar een onderdeel van uw bedrijfscultuur.

De kracht van het NIP

De werkwijze van het NIP onderscheidt zich omdat het een volledig plan is voor duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie. Management, HR, supervisors en personeel zijn erbij betrokken. Samen ontwikkelen zij een integrale visie op duurzame inzetbaarheid, een duidelijke managementstrategie en handvaten voor het inzetten van een cultuurverandering. De nadruk ligt op het realiseren van verandering en beweging binnen uw organisatie. Het aangaan van het gesprek is de eerste stap. Instrumenten zijn geen doel op zich, maar ondersteunen hierbij.

Brede aanpak

Door deze brede aanpak en de wetenschappelijk ondersteunde instrumenten komt concrete informatie beschikbaar. Daar gaan uw werknemers en de gehele organisatie mee aan de slag. Het begin van een belangrijke cultuurverandering.

Al gestart met duurzame inzetbaarheid?

Dan kunt u alsnog bij ons aansluiten. Het NIP heeft een speciale werkwijze beschikbaar voor organisaties die al werken aan duurzame inzetbaarheid. Het werk dat al gedaan is, gaat zo niet verloren.

Meer weten over het NIP?

Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie

» +31 (0)43 325 77 99
» info@encare.nl

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.