Preventief medisch onderzoek

Het is heel verstandig de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers regelmatig te checken. Daarom doen wij preventief medisch onderzoek (PMO). Het geeft uw medewerker en de organisatie een goed beeld van leefstijl, werkvermogen en de risico’s die op de loer liggen. Natuurlijk stemmen wij het onderzoek volledig af op uw organisatie en de werkzaamheden van uw personeel.

Preventief medisch onderzoek (PMO) bij Encare

Bij Encare Arbozorg vinden we het heel belangrijk dat we de juiste dingen meten. Dat betekent dat we, voordat we een PMO uitvoeren, samen met u vast stellen wat u wilt bereiken met dit onderzoek. Pas als we dat goed in kaart hebben, gaan we verder met de opzet en uitvoering van het PMO.  Een preventief medisch onderzoek heeft een aantal kerndoelen. Uw eigen doelstellingen moeten passen binnen één van deze kerndoelen of hier een uitwerking van zijn:

  • vroegtijdig herkennen van gezondheidsrisico's die te maken hebben met werk
  • vroegtijdig herkennen van algemene gezondheidsrisico’s die te maken hebben met leefstijl (ernstig overgewicht, een hoog cholesterol of suikerziekte)

PMO op maat

De inhoud van het preventief medisch onderzoek stellen wij samen met u vast. Zodat het zo goed mogelijk bij uw bedrijf en de werkzaamheden van uw personeel past. We zijn ervaren in veel verschillende onderzoeken. Dat kan bijvoorbeeld een gehoortest zijn bij geluidsbelasting of een longfunctiemeting bij stofbelasting. We denken ook aan de praktische invulling. Als het wenselijk is, doen we het onderzoek binnen uw bedrijf.

Health Check

De Health Check is een onderdeel van het preventief medisch onderzoek. Het geeft uw werknemers een indruk van hun gezondheid en vitaliteit. Daarnaast is het een goede manier om eens na te gaan of er redenen zijn om de levensstijl te veranderen. De resultaten van een Health Check bespreekt onze bedrijfsarts individueel met de werknemer. Het verslag met eventuele adviezen sturen wij naar het privé-adres.

Vertrouwelijk

Encare Arbozorg behandelt en beheert de persoonlijke medische gegevens vertrouwelijk. De gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat ze zonder toestemming van de werknemer niet toegankelijk zijn voor derden.

Meer weten over preventief medisch onderzoek?

Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie

» 043-3281718
» info@encare.nl

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.