Risico-inventarisatie en -evaluatie

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Want als u goed weet waar de risico’s liggen en hoe groot ze zijn, kunt u de knelpunten aanpakken. Wij kijken op een systematische wijze naar de arbeidsomstandigheden in uw organisatie. We geven advies en begeleiden de werkgever of preventiemedewerker bij het uitvoeren van een RI&E, het toetsen van de RI&E en het opstellen van een plan van aanpak (PVA). De RI&E en het PVA zijn de basis van het arbeidsomstandighedenbeleid dat elk bedrijf verplicht is te voeren. Bij Encare Arbozorg hebben we hier ruime ervaring in. Daarom helpen we u graag op weg naar een veilige en gezonde werkplek.

Hoe stellen de deskundigen van Encare een RI&E op?

In een gesprek bespreken de arbodeskundigen de beleidsmatige aspecten. Daarna gaan ze echt kijken in uw organisatie. Voor elk verbeterpunt uit de RI&E hebben we een specialist in huis: ergonomen, arbeidshygiënisten en veiligheidsdeskundigen. Zij kijken naar verschillende risico’s: lichamelijke belasting, geluid, gevaarlijke stoffen, het werken met machines, klimaat en infecties. Wilt u dat de preventiemedewerker zelf de RI&E uitvoert? Dan kunnen wij uw preventiemedewerker hierin begeleiden. Ook voor het toetsen van de RI&E of het schrijven van een plan van aanpak kunt u rekenen op onze expertise.

Meer weten over de risico-inventarisatie en -evaluatie?

Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie

» +31 (0)43 325 77 99
» info@encare.nl

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.