Veiligheid

Als werkgever bent u verplicht om uw personeel veilig en gezond te laten werken. Om er zeker van te zijn dat dat ook echt zo is, is er de veiligheidskundige van Encare Arbozorg. Onze veiligheidskundigen werken vooral proactief. Zij zijn gericht op het voorkomen en beheersen van risico’s. Met een grondige kennis van relevante wet- en regelgeving en een uitstekende expertise, zorgen zij ervoor dat uw werknemers zonder risico’s aan de slag kunnen gaan.


Wat doet de veiligheidskundige van Encare?
De veiligheidskundige kijkt naar uw hele bedrijfsvoering, maar vooral naar de veiligheidsrisico’s. De veiligheidskundige ondersteunt u bij:

  • risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 
  • veiligheidsbeleid waaronder (BHV)beleid- en organisatie
  • arboprocedures en arbozorgsystemen
  • periodieke preventieve Arbeids Gezondheidskundige Onderzoeken (PAGO’s)
  • voorlichting en advies op het gebied van veiligheid en wet- en regelgeving
  • actualiteit van het arbobeleid en jaarplan veiligheid
  • metingen, inspecties, audits en controles
  • ongevallenonderzoek
  • deelname aan arbocommissies
  • arbeidsveiligheidsrapport (AVR) bij het werken in installaties met gevaarlijke stoffen

Meer weten over veiligheid?

Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie

» +31 (0)43 325 77 99
» info@encare.nl

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.