Arbeids en Organisatiekunde

Een bedrijf is afhankelijk van het commitment van zijn werknemers. Daarom is het welzijn van uw medewerkers van groot belang. Daarom helpen wij u de kracht van uw personeel te versterken. Want gezond en gemotiveerd personeel leidt niet alleen tot laag verzuim, maar ook tot meer creativiteit, betere prestaties, minder ongewenst verloop en een beter imago van uw organisatie.

De arbeids- en organisatiedeskundige (A&O-er) van Encare richt zich op de effecten die het werk heeft op het welzijn van uw personeel, de zogenaamde psychosociale arbeidsbelasting. Onze focus ligt op het voorkomen van ongewenste situaties.

Wat doet de arbeids- en organisatiedeskundige van Encare?

De arbeids- en organisatiedeskundige (A&O-er) is een deskundige die vanuit de Arbowet naast de bedrijfsarts, de veiligheidskundige en de arbeidshygiënist staat. Onze A&O’er heeft kennis van de arbeidsorganisatie, het ziekteverzuim en de arbozorg. Deze deskundige is breed georiënteerd en werkt nauw samen met andere deskundigen van de arbodienst. De A&O-er doet onderzoek en geeft, gevraagd en ongevraagd, professioneel advies. Bijvoorbeeld over het vergroten van het werkplezier, het voorkomen of verlagen van de werkdruk en het ziekteverzuim. Daarnaast zet hij ook individuele trajecten in, zoals coaching.

Een overzicht van de taken:

  • ondersteuning van het verzuimprotocol
  • uitvoering van risico-inventarisatie en –evaluatie gericht op psychosociale arbeidsbelasting
  • opzet en uitvoering van werkbelevingsonderzoek
  • uitvoering interventies rondom verzuim (analyse, training, cultuur, gedrag)
  • advisering management, medewerkers en OR over balans tussen werk en welzijn (arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud, organisatie van arbeid)
  • training ‘Psychosociale Arbeidsbelasting’ voor leidinggevenden en medewerkers
  • beleid opstellen over ongewenste omgangsvormen
  • (verzuim)coaching
  • mediation bij conflicten
  • vertrouwenspersoon

Meer weten over de arbeids-en organisatiedeskundige?

Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie

» +31 (0)43 325 77 99
» info@encare.nl

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.