Bedrijfsmaatschappelijk werk

U wilt dat uw werknemers vitaal en zo goed mogelijk inzetbaar zijn. Nu en in de toekomst. Maar als er knelpunten zijn, in het werk of privé, dan is er soms hulp nodig om deze knelpunten op te lossen. Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) helpt uw werknemers problemen op te lossen die invloed hebben op het werk. Dat kunnen problemen in de werksituatie zijn, zoals reorganisaties of verstoorde arbeidsverhoudingen, maar ook persoonlijke problemen. Ons doel is een optimaal evenwicht tussen het welbevinden van uw personeel en het belang van uw bedrijf.

Wat doet de bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er van Encare?

Eén van de belangrijkste taken van bedrijfsmaatschappelijk werk is psychosociale begeleiding van uw personeel. Om problemen te voorkomen die van invloed zijn op het werk, of om te helpen met oplossen. Daarvoor werken onze bedrijfsmaatschappelijk werk(st)ers nauw samen met andere (arbo)deskundigen zoals de bedrijfsarts of de arbeids- en organisatiedeskundige (A&O-er). Verder heeft BMW ook een adviserende taak. Ze geven professioneel advies, zowel gevraagd als ongevraagd. Een samenvatting van de taken:

  • begeleiding en ondersteuning van werknemers met psychosociale problemen
  • professionele advisering van management en leidinggevenden over de begeleiding van personeel
  • opvang en ondersteuning bij reorganisatie en outplacementactiviteiten
  • beleidsontwikkeling en advisering op sociaal gebied (ziekteverzuim, stress, ongewenste omgangsvormen, rouwverwerking, verslavingsproblematiek, etc.)
  • doorverwijzing naar instanties en professionals

Vertrouwelijk

Onze bedrijfsmaatschappelijk werk(st)ers gaan met alle gegevens vertrouwelijk om. Pas als uw werknemer er mee instemt, worden zaken met anderen besproken.

Meer weten over bedrijfsmaatschappelijk werk?

Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie

» +31 (0)43 325 77 99
» info@encare.nl

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.