Mediation

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. En liever een werkbare verhouding dan een juridisch steekspel. Procederen kost meestal veel tijd, energie en geld. Dat bespaart u met mediation. Wie in een conflict zit, ziet vaak geen oplossing. Maar wist u dat vrijwel elk geschil een oplossing heeft die aanvaardbaar is voor alle betrokkenen? Met mediation bereikt u dat vaak al in een korte tijd. De mediator van Encare Arbozorg bemiddelt in conflictsituaties en gaat samen met u op zoek naar een werkbare oplossing.

Wat doet de mediator van Encare?

Het mediationproces heeft als uitgangspunt dat de partijen zelf de oplossing bepalen voor hun conflict. Aan het begin van het mediationproces sluiten de partijen en de mediator een overeenkomst. Daarin spreken ze af om te proberen het geschil gezamenlijk, via mediation, op te lossen. Dat is belangrijk, want zo staat vast wat het proces inhoudt en welke spelregels er gelden.

Onze mediator is procesbegeleider en kiest geen partij. Hij brengt vastgelopen communicatie weer op gang en stimuleert de partijen tot overleg. Emoties en zaken worden gescheiden. Omdat de partijen zelf de oplossing bedenken is de bereidheid tot uitvoeren van de oplossing meestal hoog. Samengevat zie het proces er als volgt uit:

  • gesprek tussen mediator en betrokken partijen
  • apart gesprek met partijen alleen als dit expliciet is afgesproken
  • aanwezigheid van anderen (partner, juridisch adviseur) alleen na overleg
  • begeleiding van partijen door mediator bij onderhandelingsproces
  • partijen zoeken eigen oplossing en invulling hiervan
  • gemaakte afspraken worden vastgelegd in overeenkomst

Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid

Bij mediation zijn er twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Niemand kan worden gedwongen om aan het mediationproces mee te doen. En de deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Deze principes liggen vast in het Mediation Reglement van het onafhankelijke Nederlands Mediation Instituut (NMI).

Meer weten over mediation?

Neem dan gerust contact met onsĀ op.

Meer informatie

» +31 (0)43 325 77 99
» info@encare.nl

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.