Vertrouwenspersoon

Het komt nog veel te vaak voor dat werknemers op hun werk geconfronteerd worden met ongewenst gedrag. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. Als organisatie bent u, volgens de Arbowet, verplicht om uw werknemers te beschermen tegen deze psychosociale belasting. Daar hoort een passend beleid bij. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan daar een belangrijk onderdeel van zijn. Want voor uw werknemers is het fijn dat er iemand is waar ze terecht kunnen en die ze kunnen vertrouwen. En dát is nou precies de taak van de vertrouwenspersoon van Encare Arbozorg.

Wat doet de vertrouwenspersoon van Encare?

Onze vertrouwenspersoon richt zich volledig op diegene die het ongewenste gedrag ervaart. Wij willen uw personeel stimuleren hun verhaal te vertellen. Daarvoor moeten zij de zekerheid hebben dat onze vertrouwenspersoon hen gelooft en alleen in actie komt als hij of zij dat wil. Ook als een werknemer geen klacht wil indienen, kan hij terecht bij de vertrouwenspersoon van Encare. De taken van deze expert zien er als volgt uit:

  • verkenning van de klacht
  • inventarisatie van al ondernomen stappen
  • verkenning van mogelijke vervolgstappen
  • selectie van passende hulp (vertrouwenspersoon of andere personen of instellingen)
  • benadering andere partijen die hulp kunnen bieden of bemiddelen
  • evaluatie resultaat geboden hulp
  • beleidsadvisering ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen
  • voorlichting geven over ongewenste omgangsvormen

Taak leidinggevenden bij ongewenste omgangsvormen

Natuurlijk heeft de vertrouwenspersoon een belangrijke taak bij ongewenste omgangsvormen. Maar de leidinggevenden in uw organisatie hebben dat zeker ook! Als zij in een vroeg stadium klachten signaleren en bespreekbaar maken, is het voor uw werknemers niet nodig om een beroep te doen op de vertrouwenspersoon.

Meer weten over de vertrouwenspersoon?

Neem dan gerust contact met ons  op.

Meer informatie

» +31 (0)43 325 77 99
» info@encare.nl

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.