Arbeidsdeskundige

Iedereen heeft het recht en de plicht om naar vermogen te werken. Als uw werknemers te maken krijgen met ziekte, een ongeval of een arbeidshandicap dan is er extra aandacht nodig om een nieuwe balans te vinden tussen belastbaarheid en arbeidsbelasting. Want wat kan iemand dan nog? Hoe zwaar mag het werk zijn? Misschien kan de functie (tijdelijk) aangepast worden. Als dat niet mogelijk is, dan zijn er misschien andere mogelijkheden. Dat kan weer consequenties hebben voor het contract of de uitkering van uw werknemer. Al deze onderwerpen zijn het domein van de arbeidsdeskundige van Encare Arbozorg. Daarbij kijken wij altijd naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Wij gaan voor het beste resultaat: mensen die (weer) werken naar vermogen en duurzaam inzetbaar zijn.

Wat doet de arbeidsdeskundige van Encare Arbozorg?

De arbeidsdeskundige van Encare is specialist in mens, werk en inkomen. Hij weet hoe mensen functioneren in een beroep en inventariseert de mogelijkheden van de werknemer om terug te keren naar het arbeidsproces. Dat kan bij u, als huidige werkgever, zijn of elders. Hij maakt hierbij gebruik van uw informatie, maar ook van de medische informatie van de bedrijfsarts over de beperkingen van uw werknemer. Gaat uw werknemer re-integreren? De arbeidsdeskundige weet onder welke voorwaarden dit moet gebeuren. De mogelijkheden en de eigen kracht van uw werknemer staan hierbij centraal. Samengevat adviseert de arbeidsdeskundige bij de volgende vragen en onderwerpen:

 • Kan de werknemer re-integreren in zijn eigen werk?
 • Moet het werk of de werkomgeving worden aangepast?
 • Wat kan uw werknemer zelf doen?
 • Zijn er mogelijkheden voor om- of bijscholing?
 • Wat wordt er van de werkgever verwacht als er sprake is van re-integratie ‘tweede spoor’?
 • Gaat de werknemer na meer dan 13 weken ziek uit dienst of moet hij een WIA-uitkering aanvragen?
 • Wat zijn dan de consequenties?
 • Komt u in aanmerking voor subsidies, kortingen, vergoedingen of voorzieningen?
 • Welke regelingen zijn er als iemand opnieuw ziek wordt?

Diensten gericht op individuele situaties

Daarnaast biedt onze arbeidsdeskundige u nog een aantal diensten, gericht op individuele situaties:

 • arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek (ARO)
  Dit geeft snel inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van de arbeidsongeschikte werknemer. Het advies wordt vastgelegd in een concreet re-integratieplan met heldere vervolgstappen.

 • arbeidsdeskundige check
  Met de multidisciplinaire check beoordeelt onze arbeidsdeskundige aan de hand van het dossier of de re-integratiemogelijkheden voldoende benut worden. Zo ja; welke mogelijkheden zijn er? En hoe kan de re-integratie worden versneld?
 • eigenrisicodragerschap WGA
  Bent u eigenrisicodrager WGA? Dan hebt u een 10-jarige verplichting tot re-integratie. De arbeidsdeskundige adviseert en ondersteunt u bij alle processen rondom eigenrisicodragerschap.  

 • voorlichting en advies
  Onze arbeidsdeskundige geeft u ook advies over organisatiebrede re-integratievraagstukken. Door ondersteuning aan preventiemedewerkers of voorlichting aan leidinggevenden of HR managers. Bijvoorbeeld voorlichting over wet- en regelgeving in de sociale zekerheid of over UWV-trajecten.

Meer weten over arbeidsdeskundigheid?

Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie

» +31 (0)43 325 77 99
» info@encare.nl

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.