Coaching en verzuim

De leidinggevende staat het dichtst bij zijn personeel. Hij of zij kent de werknemers en ziet de signalen. Daarom kan hij een belangrijke rol spelen bij verzuimbegeleiding. Wij adviseren dan ook altijd de regierol van verzuimbegeleiding bij de leidinggevende te leggen. Toch kan dit best lastig zijn. Vooral wanneer deze nog onervaren is of bij een moeilijke case. Vaak lijkt het gemakkelijker om gewoon door te verwijzen naar de bedrijfsarts. Dit is lang niet altijd nodig. De leidinggevende kan vaak een grotere rol spelen dan hij denkt. Daarom maken onze verzuimcoaches de rol van de leidinggevende sterker.

Alert reageren

Een leidinggevende die open communiceert en aandacht heeft voor zijn personeel, weet wat er speelt binnen de organisatie. Encare leert de leidinggevenden van uw organisatie hoe ze signalen van werknemers herkennen die kunnen leiden tot verzuim. Ook leren we leidinggevenden hoe ze een verzuimgesprek moeten voeren. Want alert reageren, reduceert verzuim en kan het zelfs voorkomen.

Hulp bij verzuimbegeleiding

Misschien hebben uw leidinggevenden het te druk met werkzaamheden, waardoor ze te weinig toekomen aan een goede begeleiding van verzuim. Of probeert uw organisatie al een tijdje de regierol bij de leidinggevenden te leggen, maar lukt dit niet? Dan is verzuimcoaching een goede oplossing.

Inzet verzuimcoach van Encare Arbozorg

Als uw leidinggevende hulp nodig heeft bij het begeleiden van verzuim, dan kiezen we voor de coach die het best aansluit bij zijn of haar behoeften. Wij leveren altijd maatwerk en uw wens staat centraal. Dat kan betekenen dat onze verzuimcoach puur ter ondersteuning optreedt van de leidinggevende. De verzuimcoach kan uw leidinggevende ook volledig ontzorgen.

Meer weten over onze verzuimcoaches?

Neem dan gerust contact met ons.

Meer informatie

» +31 (0)43 325 77 99
» info@encare.nl

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.