Eigen Risico Dragerschap

Als werkgever kan het interessant zijn om eigenrisicodrager te worden (ERD). Zo kan uw organisatie ERD zijn voor de Ziektewet (ZW) of voor de werkhervatting van gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA). U bent dan wel verantwoordelijk voor de begeleiding van het verzuim of de re-integratie. Daar heeft u een arbodienst voor nodig. Bij Encare werken we met een multidisciplinair team. We hebben ervaren bedrijfsartsen en specialisten in dienst. Samen helpen we u bij het managen van verzuim en het re-integreren van uw personeel.

Eigenrisicodrager ZW

Bij eigenrisicodragerschap voor de ZW kiest uw organisatie ervoor de Ziektewetuitkering zelf te betalen aan werknemers voor wie geen plicht is tot loonbetaling door ziekte. Dit zijn de zogenaamde ‘vangnetters’. Het kan dan gaan om werknemers die in dienst zijn geweest en verzekerd waren en daarna ziek werden. Maar ook om tijdelijke contractanten of flexpersoneel van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte. Met het eigenrisicodragerschap  vervalt de premiebetaling voor de Ziektewet. U bent dan wel verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding en re-integratie.

Eigenrisicodrager WGA

Als uw organisatie eigenrisicodrager is voor de werkhervatting van gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA), dan draagt uw bedrijf het risico voor de arbeidsongeschiktheid van (ex-) werknemers. Het gaat dan om zieke werknemers, maar ook om werknemers die een WGA-uitkering kregen toen ze nog in dienst waren. U betaalt minder arbeidsongeschiktheidspremies, maar hebt wel een re-integratieverplichting.

Belastbaarheid bepalen

De gesprekken die onze bedrijfsarts voert bij eigenrisicodragerschap zijn heel intensief. Dat komt omdat hij alle mogelijkheden onderzoekt naar gangbaar werk, ook buiten het bedrijf. Bij Encare richten we ons op de mogelijkheden. Daarom kijkt onze bedrijfsarts naar wat de medewerker nog wél kan. Daarnaast heeft Encare de tool B3 ontwikkeld. Hierin staan de profielen van algemeen gangbaar werk. Als u hier de belasting invoert van uw (ex-)werknemer, dan ziet u zo welke functies passend zijn.

Verzuimadministratie ‘vangnetters’

Voor het begeleiden van verzuim bij onze klanten in Limburg maken wij gebruik van het systeem VerzuimXpert. Dit cliëntvolgsysteem registreert het verzuim van werknemers. Binnen dit systeem hebben wij een module die specifiek op het verzuimprotocol van ‘vangnetters’ is ingericht: vangnetXpert. Zo ondernemen we altijd de juiste stappen en bent u verzekerd van een waterdichte dossiervorming over de re-integratie inspanningen.

Meer weten over eigenrisicodragerschap?

Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie

» +31 (0)43 325 77 99
» info@encare.nl

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.