Managementinformatie

Zijn bepaalde groepen werknemers binnen uw organisatie vaker ziek dan anderen? Is er vooral sprake van kort of juist lang verzuim? Om verzuim te beheersen is het van groot belang dat u weet hoe hoog het verzuim is, wat voor verzuim het is en vooral wat de redenen ervan zijn. Daarom verstrekt Encare Arbozorg een overzicht van het verzuim binnen uw organisatie.

Verzuimanalyse

Bij Encare beginnen we met een analyse van het verzuim in uw organisatie. Zo zien we een duidelijk onderscheid tussen de problematiek per individu en de organisatiebrede situatie. De oorzaak van het verzuim, de verzuimfrequentie en de duur bepalen welke stappen we zetten. Dat kan individuele begeleiding zijn of een organisatiebrede aanpak. Encare helpt u dus bij het analyseren van de verzuimcijfers. We maken de oorzaken van dit verzuim inzichtelijk en ondersteunen u bij het ontwikkelen van een verzuimbeleid op maat.

Voordelen van de verzuimanalyse

Encare maakt op elk gewenst organisatieniveau verzuimanalyses. Afhankelijk van uw wensen koppelen we verzuimgegevens aan elkaar. Bijvoorbeeld van afdelingen, functiegroepen, leeftijden of diagnoses. Met onze analyse heeft u inzicht in verzuimcijfers per regio en per sector. Zo kunt u uw eigen organisatie vergelijken met de streefcijfers. Wilt u trends in uw verzuim zien? Wij leggen de gegevens over een langere periode naast elkaar.

Benchmarks en voorspellingen

Wij hebben veel kennis en expertise verzameld over verzuim. Hiermee kunnen we voor u een reële verzuimdoelstelling formuleren, als uitgangspunt voor uw verzuimbeleid. Het is ook mogelijk uw gegevens te vergelijken met andere organisaties uit uw sector, branche of regio.

Rapportage van de analyse

We stemmen de rapportage van de verzuimanalyse geheel af op uw wensen. Hier ziet u de gegevens van uw organisatie in grafieken en tabellen. Dit is een uitstekende manier om het verzuim binnen uw organisatie eens gedetailleerd te bekijken. Als u dat wilt, kan onze bedrijfsarts of onze arbeids- en organisatiedeskundige een uitgebreide analyse en advies geven.

Meer weten over verzuim en managementinformatie?

Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie

» +31 (0)43 325 77 99
» info@encare.nl

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.