Second Opinion

Second Opinion

Vanaf 1 juli 2017 hebben werknemers recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.

  1. De werknemer vraagt tijdens het contact met de bedrijfsarts een second opinion (SO) aan.
  2. De bedrijfsarts overlegt met de werknemer welke aanvraag het beste aansluit bij de behoefte van de werknemer; een deskundigenoordeel bij het UWV, een consult bij of wisseling naar een collega-bedrijfsarts van Encare Arbozorg of een SO.
  3. Is de conclusie van de werknemer dat deze een SO wenst aan te vragen, dan laat de bedrijfsarts de werknemer een formulier tekenen voor het aanvragen van een SO en informeert de bedrijfsarts de werknemer over de te volgen procedure.
  4. De bedrijfsarts beoordeelt of er zwaarwegende argumenten zijn om geen SO uit te laten voeren en informeert de werknemer. Zijn er geen zwaarwegende argumenten tegen de ingediende SO-aanvraag dan wordt de aanvraag door Encare Arbozorg doorgezet naar de externe SO-bedrijfsartsen.
  5. De werknemer ontvangt een uitnodiging voor een second opinion op locatie van de SO-arts. Encare Arbozorg stuurt de gegevens van de werknemer naar de SO-arts. De werkgever wordt niet geïnformeerd over de SO-aanvraag van de werknemer.
  6. De SO vindt plaats op de locatie van de SO-arts.
  7. Bij akkoord van de werknemer stuurt de SO-arts de uitslag terug naar de bedrijfsarts van Encare Arbozorg. Is de werknemer niet akkoord dan wordt de uitslag niet naar de bedrijfsarts gestuurd.
  8. De werkgever ontvangt van Encare Arbozorg de factuur van de SO. In de factuur staat geen verwijzing naar de aanvrager.
  9. De bedrijfsarts maakt een eigen professionele afweging. De bedrijfsarts hoeft de beoordeling van de SO-arts niet te volgen.
  10. Encare Arbozorg plant een nieuw spreekuur waarin de bedrijfsarts de uitslag van de SO bespreekt met de werknemer. Wil de werknemer een andere bedrijfsarts, dan wordt hij door de bedrijfsarts doorverwezen naar een andere bedrijfsarts van Encare Arbozorg.

 In de brochure leest u meer informatie hoe het aanvragen van een second opinion verloopt.

Downloads

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.