Strategisch advies

Ziekteverzuim is vaak geen losstaand verschijnsel. Het is een gevolg van het samenspel van verschillende factoren, zoals de werksfeer of de fysieke werkbelasting. Wij hebben hier veel ervaring mee. Daarom adviseert Encare Arbozorg in Limburg uw organisatie over hoe om te gaan met verzuim. Als partner gaan we met u in overleg. Uw wens staat voorop. We bekijken de cijfers, nemen de trends en ontwikkelingen door. Zodat u de koers kunt bepalen. We dragen ook aanbevelingen aan voor het verzuimbeleid en de procedures. Altijd op maat, perfect passend bij uw organisatie.

Wat is de oorzaak van het verzuim?

Het verzuimgedrag van uw organisatie wordt meestal uitgedrukt in een percentage. Een hoog percentage betekent een hoog verzuim. U kunt alleen naar het percentage kijken en proberen het terug te dringen. Maar zolang u de oorzaken niet kent, doet u alleen aan symptoombestrijding! Misschien zijn er oorzaken die het probleem veroorzaken, zoals de werksfeer of de werkomgeving. Wellicht heeft uw organisatie baat bij effectief gezondheidsmanagement. Encare gaat op zoek naar de echte redenen van het verzuim. Wij brengen persoonlijk advies uit. Altijd maatwerk. Pas dan kunt u écht met het verzuim aan de slag.

Cijfers en analyse

Om een goed advies aan uw organisatie uit te brengen kijken wij onder andere naar de verzuimcijfers. Daarna maken wij een verzuimanalyse en stellen we samen met u het beleid en de procedures vast. Afhankelijk van uw wensen en het verzuim in de organisatie doorlopen we één of meerdere stappen. We kunnen er ook andere gegevens bij betrekken. Denk bijvoorbeeld aan verloopcijfers, de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek of de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Formuleren ziekteverzuimbeleid

Als u weet wat de reden is van het verzuim is het gemakkelijker om een ziekteverzuimbeleid te formuleren. Belangrijk is dat dit beleid een onderdeel is van de bedrijfsvoering. Ook hier adviseren wij u graag. Samen formuleren we concrete doelen. Voor de uitvoering hebben wij alles in eigen huis. Ons multidisciplinaire team bestaat uit bedrijfsartsen en specialisten. Daarbij hebben we verschillende spreekuurlocaties, verspreid over heel Limburg.

Meer weten over strategisch advies?

Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie

» +31 (0)43 325 77 99
» info@encare.nl

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.