Verzuimmanagementsysteem

Bij Encare maken we de begeleiding van verzuim graag inzichtelijk en efficiënt. Daarom gebruiken we het verzuimmanagementsysteem VerzuimXpert. Dit webbased cliëntvolgsysteem bestaat uit een digitaal werknemersdossier. Dit kunnen we koppelen aan de uit te voeren taken. Het systeem monitort en bewaakt alle processen. De verantwoordelijkheid ligt nog steeds bij de lijn maar met VerzuimXpert is er geen verlies aan grip en overzicht.

De functies van VerzuimXpert

Dit systeem biedt veel mogelijkheden die de verzuimbegeleiding in uw organisatie een stuk gemakkelijker maken. Want VerzuimXpert:

  • ontwikkelt en volgt verzuimtrajecten
  • ondersteunt procedures in het kader van Wet Verbetering Poortwachter (WVP)
  • ondersteunt aanverwante regelgeving verzuim
  • faciliteert waterdichte dossiervorming over re-integratie inspanningen
  • maakt eenvoudig een sluitend re-integratieverslag volgens de eisen van UWV
  • is in te richten voor elke functie

Waarom VerzuimXpert van Encare?

Centraal bij VerzuimXpert staat een complete dossiervorming en het delen van informatie. Iedereen die geautoriseerd is, kan deze informatie zien. De bedrijfsarts bewaart het medisch dossier in een afgeschermd gedeelte. De managementinformatie en de verzuimcijfers kunt u altijd raadplegen. Zo is iedereen op de hoogte van zijn taak en de meest actuele stand van zaken.

Koppeling VerzuimXpert en HR-Systeem

Wellicht is het handig uw HR-systeem te koppelen aan VerzuimXpert. Zo worden persoonsgegevens gelinkt aan historische en lopende verzuimgegevens. Gegevens over zwangerschap, verzuimfrequentie, WIA-status en werkzaamheden op therapeutische basis worden per werknemer geregistreerd.

Meer weten over VerzuimXpert?

Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie

» +31 (0)43 325 77 99
» info@encare.nl

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.