Werkbalans

Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor uw werknemer niet, maar ook niet voor u als werkgever. Als een werknemer door ziekte langdurig afwezig is, is het de taak van de werkgever en de werknemer om hier samen iets aan te doen. Als werkgever heeft u een inspanningsverplichting voor re-integratie bij arbeidsongeschiktheid van uw personeel. Bijvoorbeeld door te zorgen voor passende arbeid. Uw werknemer heeft ook een inspanningsverplichting en moet volledig meewerken aan een succesvolle re-integratie.

Passende arbeid vinden met Encare

Passende arbeid is werk waarbij er een evenwicht is tussen de belastbaarheid van de (zieke) werknemer en de belasting die de functie met zich meebrengt. Een langdurig arbeidsongeschikte werknemer in een passende functie plaatsen is vaak een lastige klus. Toch is het van belang dat het snel gebeurt. Dat is beter voor de werknemer, maar ook voor u als werkgever. Want als er iets fout gaat in het re-integratieproces ontstaat er een groot financieel risico. Daarom hebben we bij Encare Arbozorg het speciale softwareprogramma  B3 ontwikkeld. Het helpt u bij het zoeken naar passende arbeid waarbij de belasting en belastbaarheid in balans zijn. 

Meer informatie

» +31 (0)43 325 77 99
» info@encare.nl

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.