B3

Re-integratie van personeel komt in bijna elke organisatie voor. Werkgever en werknemer hebben allebei een inspanningsverplichting voor re-integratie. Het is belangrijk om op zoek te gaan naar passend werk. Dat is werk waarbij er een evenwicht is tussen de belastbaarheid van uw werknemer en de belasting die het werk met zich meebrengt. Ons softwareprogramma B3 kan hierbij behulpzaam zijn.

Belastbaarheid bepalen werknemer

Hoe wordt de belastbaarheid van uw werknemer nu eigenlijk bepaald? Dat gaat vaak via de bedrijfsarts. Die werkt met een belastbaarheidslijst. Deze lijst is een afgeleide van de Functie Mogelijkheden Lijst (FML) van het UWV. Als de belastbaarheid van de werknemer bepaald is, beoordeelt de bedrijfsarts of uw werknemer nog (deels) zijn eigen werk kan doen. Lukt dat niet? Dan kan het nodig zijn dat u, samen met uw werknemer, naar andere werkzaamheden zoekt. Vaak is dit een hele klus. Maar met de methodiek van Encare Arbozorg gaat dit proces veel gemakkelijker.

Goed overzicht van belasting per functie

Encare heeft een methodiek ontwikkeld die de belasting per functie in kaart brengt. Deze methode sluit nauw aan bij de systematiek van de FML. Zo kunt u meteen vaststellen of een werknemer met beperkingen zijn eigen werk nog kan doen. Kan dat niet? Dan ziet u meteen welke andere functies binnen uw afdeling of bedrijf passend zijn.

Softwareprogramma B3

Met ons softwareprogramma B3 is het nog gemakkelijker om passend werk te vinden. Eerst brengen wij de belasting van alle (hoofd)functies binnen uw bedrijf in kaart via onze methodiek. Vervolgens voert u de beperkingen in van uw werknemer (de FML- score). Met één druk op de knop ziet u welke functies binnen uw bedrijf, en in een later stadium ook buiten uw bedrijf, passend zijn. Het is ook mogelijk om functiebelastingsprofielen uit te draaien. Dat kan handig zijn als bewijslast voor het UWV. Hiermee kunt u aantonen dat er geen passende functies meer aanwezig zijn binnen uw bedrijf.

Meer weten over ons softwareprogramma B3?

Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie

» +31 (0)43 325 77 99
» info@encare.nl

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.