AVG Privacy

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. 

Deze tekst is gericht op de zogenaamde verwerkersovereenkomst. In de praktijk blijkt dat veel organisaties in de veronderstelling verkeren dat het afsluiten van een verwerkersovereenkomst altijd noodzakelijk is zodra er tussen twee partijen sprake is van het uitwisselen van persoonsgegevens. Dit standpunt werd in ons land aanvankelijk ook vrij algemeen omarmd maar wordt intussen steeds vaker genuanceerd. In de praktijk is het afsluiten van een verwerkersovereenkomst namelijk lang niet altijd vereist.

Encare Arbozorg maakt naar aanleiding van deze ontwikkelingen dan ook géén gebruik van een verwerkersovereenkomst met betrekking tot contracten inzake arbodienstverlening. Uiteraard hebben we dat juridisch door diverse partijen laten toetsen. Encare Arbozorg is namelijk geen “verwerker” maar “verwerkingsverantwoordelijke”. Ook u als werkgever bent in de context van de AVG definities, verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat er tussen u en Encare Arbozorg geen verwerkersovereenkomst gesloten hoeft te worden. Sterker nog, dan ligt contractbreuk op de loer en dat is zeker niet wat we willen.

Uiteraard zullen er uitzonderingen zijn. In die situatie nemen wij contact met u op. Wisselt u gegevens over medewerkers met ons uit via de Datakluis of verwerkt u deze zelf in VerzuimXpert, dan hebt u een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze IT leverancier Other Site At Work.

Als verwerkingsverantwoordelijke hebben wij de verantwoordelijkheid om aan de AVG te voldoen. Meer informatie kunt u vinden op onze website via de volgende link. Mocht u na het lezen van deze mail nog vragen hebben, neem dan telefonisch of via mail contact op met uw contactpersoon of relatiebeheerder.

Terug naar overzicht
Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.