Dertig jaar terug in de tijd

Dertig jaar geleden kaapte een slimme zakendokter de bedrijfsgezondheidszorg voor een van de grootste bedrijven in Maastricht, de aardewerkfabriek Sphinx, weg bij een gevestigde bedrijfsgezondheidsdienst. Een naam voor het nieuwe bedrijfje was snel bedacht: Arbodienst Limburg. Met charmante eenvoud wist de nieuweling al snel een plek op de arbomarkt te veroveren. De afspraken over contracten werden soms letterlijk op de achterkant van een bierviltje vastgelegd. De aanpak bleek een schot in de roos en de nieuwe arbodienst groeide en bloeide.

In 1996 nam de Belgische DWZ (Dienstencentrum voor Werkgevers en Zelfstandigen) bedrijvengroep de Nederlandse arbodienst over. Binnen de strategie van de DWZ paste destijds een stap over de grens. Het betekende ook dat er een tweede, Belgische, directeur kwam.

In 1998 was de verhuizing van de Mariastraat in de Maastrichtse binnenstad naar de huidige locatie aan de Lage Kanaaldijk een belangrijke mijlpaal. Daar werd een pand gekocht waar voorheen een grafisch vormgever was gevestigd. Een voor die tijd kolossaal tv-scherm in de vergaderzaal herinnerde daar nog lange tijd aan.

In 2006 werden alle bedrijven van de DWZ groep omgevormd tot Encare Arbozorg. Die naam had iets mysterieus en ondoorgrondelijks, en wie op onderzoek uit ging, kon tot interessante ontdekkingen komen. Toen de Belgische moedermaatschappij een aantal jaren later de naam Mensura probeerde te introduceren met onder andere nieuwe koffiemokken en linialen bleken we inmiddels zo gehecht aan Encare Arbozorg dat we er met succes voor hebben gestreden ‘onze naam’ te behouden.

In 2009 kwam er een extra gebouw op de parkeerplaats aangezien het pand aan de Lage Kanaaldijk de groei van de arbodienst op een gegeven moment niet meer aan kon. Sindsdien staan voor- en achterbouw los van elkaar; een niet voor iedereen even logisch concept.

In 2016 nam Encare Arbozorg afscheid van zijn Belgische eigenaren en werd de arbodienst een zelfstandig onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk. We zijn nog steeds trots op onze naam en hebben al dertig jaar lang onze eigen manier van werken. Tegenwoordig vatten we die samen in onze marktwaarden: Samen … Dichtbij … Verzuim en meer …

Terug naar overzicht
Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.