Duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf?

Bedrijven en instellingen kunnen van 14 november tot en met 25 november 2016 wederom een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal tienduizend euro, op voorwaarde dat deze zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt. In verband met het openen van het nieuwe aanvraagtijdvak is er in de Staatcourant een wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 gepubliceerd.

De voorwaarden in de subsidieregeling zijn mede gewijzigd naar aanleiding van een evaluatieonderzoek uit het eerste tijdvak (tijdvak 2014). Gelet hierop is het van belang de wijzigingen goed door te nemen voordat u subsidie aanvraagt. De wijzigingen d.d. 5 september en de toelichting daarop kunt u hier terugvinden. De geconsolideerde regeling d.d. 8 september 2016 kunt u hier raadplegen. Zie voor Duurzame inzetbaarheid bijlage 1 hoofdstuk V.

Duurzaam inzetbaar

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF (Europees Sociaal Fonds) deze programmaperiode ook een bijdrage. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Aanvraagcriteria

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij:

  • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
  • Uw project richt zich op minimaal één van de 4 thema’s in de regeling. Ter inspiratie vindt u hier enkele goede voorbeelden van bedrijven die eerder een succesvol project hebben aangevraagd en afgerond.
  • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Het subsidiabele uurtarief bedraagt maximaal € 100 (excl. btw) per uur.

Hoogte subsidie

Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal €13.000.000,- beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-.

Aanvraagperiode

Op  maandag 14 november 2016 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Tot en met vrijdag 25 november 2016, 17:00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. Uitsluitend volledige aanvragen worden op datum van binnenkomst behandeld. Een volledige aanvraag bevat de volgende documenten:

  • Een ingevulde aanvraagformulier (e-formulier)

    Met de volgende bijlagen:
  • 2 recente loonstroken (niet ouder dan 3 maanden) van 2 verschillende medewerkers;
  • Een activiteitenbegroting.

Registratie

Alvorens u een subsidieaanvraag kunt indienen dient u zich te registeren als subsidieaanvrager van het Agentschap SZW. In tegenstelling tot het afgelopen jaar dienen dit jaar ook aanvragers van voorgaande jaren zich opnieuw te registeren. Om u te registreren bezoekt u deze website.

Terug naar overzicht
Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.