Een blik op de toekomst

Encare is dertig jaar geworden en daarmee zijn we ‘volwassen’. We hebben een eigen persoonlijkheid ontwikkeld, en kunnen terug kijken op wat we hebben geleerd én vooruit naar datgene wat we nog willen bereiken.

Verandering & dynamiek
We hebben geleerd dat de wereld van de bedrijfsgezondheidszorg en arbodienstverlening volop in beweging is. Vanaf de intrede van de marktwerking tot en met de veranderingen van de laatste jaren, zoals de intrede van de vernieuwde Arbowet in 2017 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018. Inmiddels weten we dat de markt veel dynamischer is dan het beeld dat vaak bestaat, en ik zelf ook ooit – nu reeds jaren geleden – had. ‘Never a dull moment’ kan ik wel zeggen.  

We zijn trots
Alle veranderingen hebben ook bijgedragen aan onze volwassenheid. We zitten in de kracht van ons leven. Jeugdig elan combineren we met ons nuchtere, professionele verstand en ervaring. Het zorgt er voor dat we bewuster naar onszelf kijken; waar we vandaan komen, waar we staan én waar we naartoe willen. We zijn een gecertificeerde arbodienst en erkende opleidingsinstelling met een multidisciplinair team en trouwe klanten. Dat wat we doen, doen we goed. Daar gaan we niets aan veranderen!

Ambities voor de toekomst
Natuurlijk hebben we ook ambities voor de toekomst, zodat we onze klanten nog beter kunnen bedienen. We willen verder groeien met nieuwe professionals en inspelen op veranderingen in de markt, zoals de verschuiving van ‘omgaan met verzuim’ naar ‘werken aan onze gezondheid’. Ook gaan wij aan de slag met onze eigen vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en work-life balans.

Viering van dertig jaar
Op dinsdag 18 juni hebben we onze verjaardag gevierd met een klantbijeenkomst en een bijeenkomst voor het personeel. We hebben er een echt feestje van gemaakt. Een feestje voor de trouwe klanten die we jaren kennen, en voor al onze fijne (nieuwe) relaties. Een feestje ook voor al het harde werken van onze collega’s in de afgelopen jaren, voor de professionaliteit en kwaliteit waar we voor staan, voor samenwerking en saamhorigheid.

Vanuit onze marktwaarden Samen, Dichtbij, Verzuim en –veel- meer… blijven we u bedienen. Op naar onze volgende verjaardag. We hebben er zin in!

Rosalie Welie,

Directeur Encare Arbozorg

Terug naar overzicht
Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.