Nieuwe financiering WGA per 2017 definitief

Terugkeren naar UWV na een periode van eigenrisicodragerschap voor de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) wordt definitief duurder. De financiering van de WGA wordt namelijk per 2017 aangepast. De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel dat dit regelt.

De kogel is door de kerk: per 1 januari 2017 wordt de financieringswijze van de WGA aangepast. Eerder stemde de Tweede Kamer al in met het wetsvoorstel Verbetering hybride markt WGA dat dit regelt, en nu is ook de Eerste Kamer akkoord. Door de wetswijziging worden de premies die werkgevers betalen voor de collectieve WGA-verzekering via UWV per 1 januari 2017 hoger.

Premieverhoging met terugwerkende kracht

Dat geldt niet alleen voor de WGA-premie van werkgevers die met ingang van 2017 stoppen met het eigenrisicodragerschap en terugkeren naar de verzekering van UWV. De premieverhoging geldt namelijk met terugwerkende kracht voor alle middelgrote en grote organisaties die sinds 1 juli 2015 na een periode van eigenrisicodragerschap voor de WGA zijn teruggekeerd naar de publieke verzekering van UVW. Voor kleine werkgevers verandert er niets; zij betalen altijd een sectorale premie voor de WGA als ze via UWV verzekerd zijn voor dit risico.

Terug naar overzicht
Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.