Nieuwe wetgeving

Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

Vanwege de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit die per 1 juli  2017 zijn ingegaan wordt de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet 1 september aangepast. Zo zijn in de tarieflijst van de Beleidsregel  enkele nieuwe overtredingen opgenomen en zijn bij enkele andere overtredingen het type overtreding en de boetecategorie aangepast.  

"Werknemersboete" wordt in artikel 1 vervangen door:

  1. Werknemersboete.
  2. Boete bedrijfsarts.
  3. Boete bedrijfsarts en deskundige personen als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbowet

Deze wijziging is ingevoerd omdat vanaf 1 juli ook aan de bedrijfsarts en gecertificeerde arbodeskundigen bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd.

Bij constatering van een overtreding zal de Inspectie SZW primair een waarschuwing geven of eis tot naleving stellen. Indien de situatie niet verbetert, zal de Inspectie SZW een boete opleggen van categorie 3 (€ 1.500,-). En overtreding kan onder andere worden geconstateerd ten aanzien van:

  • Afstemming met de preventiemedewerker “Dit houdt onder meer in dat de preventiemedewerker ten minste een keer per jaar de stand van zaken op het terrein van gezond en veilig werken in het bedrijf bespreekt met het medezeggenschapsorgaan, de werkgever en de arbodienst of de bedrijfsarts”.
  • Consultatie: Werknemers moeten de gelegenheid hebben de bedrijfsarts te consulteren over vragen ten aanzien van de eigen gezondheid in relatie tot het werk zonder dat er (al) sprake is van verzuim.  
  • Contracten: Voor aanpassing van de oude contracten met klanten geldt een overgangstermijn van één jaar; tot 1 juli 2018. Nieuwe contracten (vanaf 1 juli 2017) dienen wel direct aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.

Nieuwe wet- en regelgeving die eraan zit te komen:

  • Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater: Door nieuwe ontwikkelingen is onder voorwaarden voor hotels, zorginstellingen en jachthavens het mogelijk minimale spoelfrequentie te verlagen.
  • Nieuwe advieswaarde voor tarwemeelstof bedoeld om het aantal mensen dat op de werkplek o.a. in bakkerijen en de meelverwerkende industrie, overgevoelig raakt te beperken.
  • Face fit test voor adembescherming in de toekomst mogelijk altijd verplicht. Een fittest is de controle van de pasvorm (fit) van een adembeschermingsmiddel (stofkapje, halfgelaatmaskers en volgelaatmaskers) op iemands gezicht. Mogelijk dat u als gebruiker van deze middelen in de toekomst de verantwoordelijkheid voor de periodieke afname van een dergelijk test krijgt.

Encare heeft in haar service voor klanten met ingang van 2018 een nieuw product opgenomen: U kunt zich abonneren op een kwartaal overzicht van nieuwe wettelijke ontwikkelingen op het gebied van arbozaken. Middels een nieuwsbrief wijziging arbowetgeving houden wij u op de hoogte en hoeft u niet zelf alles bij te houden. Indien u vragen over deze nieuwe service heeft of zich wil abonneren dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder of met ons hoofdkantoor 0433259977

Terug naar overzicht
Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.