RI&E voor het MKB

U loopt met uw organisatie het liefst zo min mogelijk risico. In financieel opzicht, maar vooral ook wat betreft uw medewerkers. De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) geeft u inzicht in de risico’s die uw medewerkers lopen bij het verrichten van de werkzaamheden binnen uw bedrijf of op locatie. Het gaat dan om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting.

Encare heeft speciaal een RI&E ontwikkeld voor het MKB. Uniek aan deze aanpak is dat een gecertificeerde deskundige van Encare binnen één dag  de risico’s onderzoekt, rapporteert én samen met u een actieplan voor het beheersen van deze risico’s opstelt. Zo lopen niet alleen uw werknemers op het werk minder risico, maar beperkt u ook uw ondernemersrisico.

Wat kan Encare voor u doen?
Wij ontzorgen u door de RI&E bij uw bedrijf op één dag uit te voeren en te rapporteren met onze Encare RI&E app op een iPad.  Na afloop van ons bedrijfsbezoek heeft u meteen inzicht in de risico’s en in de maatregelen die u moet en kunt nemen.

Werkwijze
Onze arbeidshygiënist of veiligheidskundige loopt samen met u en/of een ander sleutelpersoon de bedrijfsgegevens en RI&E-vragen door bij u op locatie. Ook maakt u samen een rondgang door het bedrijf. Wanneer er verbeterpunten zijn, wordt direct in de app een actiepunt aangemaakt met een maatregel, verantwoordelijke en planning. Er kunnen ook foto’s ter illustratie aan toe worden gevoegd. Vervolgens nemen we samen alle actiepunten met u door en stellen het plan van aanpak op. Als er geen vragen meer openstaan, ontvangt u de rapportage direct in uw mailbox. Anders krijgt u de rapportage van ons binnen enkele werkdagen. Onze adviseurs staan altijd voor u klaar om verdere vragen te beantwoorden of uitgebreider advies te geven.  

Resultaat
Met het actieplan kunt u de bestaande risico’s in uw organisatie beperken. Dit zorgt voor:

  • een structurele verbetering van de arbeidsomstandigheden;
  • een hogere productiviteit;
  • kleiner risico op ongevallen en schades;
  • kleiner risico op uitval van medewerkers en daarmee verlaging van de verzuimkosten.

Dit alles komt uw bedrijfsvoering ten goede en beperkt uw ondernemersrisico. Ook voldoet u aan de wettelijke verplichtingen uit de Arbowet. Hierin is bepaald dat iedere werkgever moet beschikken over een actuele RI&E. Samen met de OR of met uw medewerkers stelt u jaarlijks vast of de RI&E nog actueel is. Is de bestaande RI&E niet meer actueel of zijn er wijzigingen in het werk of de werkwijzen gekomen na het opstellen van de bestaande RI&E? Dan moet u een nieuwe RI&E (laten) opstellen.

Toetsing van uw RI&E
Wanneer u zelf de RI&E heeft uitgevoerd, kunt u deze voor een scherpe prijs laten toetsen door een gecertificeerd deskundige van Encare. Ook dan ontvangt u direct na afloop van het bedrijfsbezoek de toetsingsrapportage in uw mailbox.

Randvoorwaarden
Onze MKB RI&E is geschikt voor ondernemers met een kantooromgeving tot maximaal 200 medewerkers en voor productie- en overige omgevingen met maximaal 50 medewerkers.
Mocht uw organisatie een Ondernemingsraad (OR) hebben ingesteld, dan dient de OR de RI&E en het plan van aanpak goed te keuren. De deskundige van Encare is wettelijk verplicht om de OR een afschrift te sturen van het RI&E- of toetsingsrapport. Als er geen OR is, dan moet u uw medewerkers zelf informeren en betrekken.

Investering
De RI&E bieden wij aan voor een scherpe prijs. Via info@encare.nl kunt u eenvoudig een offerte aanvragen, op basis van enkele vragen die wij u stellen over branche, aantal medewerkers en locaties.

Informatie en contact
Wilt u meer weten over de RI&E of over de dienstverlening van Encare? Neem dan gerust contact met een van de klantmanagers van Encare op via tel. 043-3257799 of kijk op onze website (www.encare.nl).

Terug naar overzicht
Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.