Terugblik: Themamiddag “Regie op Gezonde Inzetbaarheid”

Op donderdag 25 oktober heeft de themabijeenkomst Regie op Gezonde Inzetbaarheid plaatsgevonden op Buitenplaats Vaeshartelt in Maastricht waar 44 klantrelaties aan hebben deelgenomen.

Duurzame inzetbaarheid is voor vrijwel alle klanten een belangrijk aandachtspunt en tegelijkertijd een moeilijk thema. Vanuit verzuim lijkt de drempel om met medewerkers in gesprek te gaan inmiddels gemeengoed. Preventief is dat nog zeker niet overal het geval. Op deze themamiddag hebben we samen met klanten de mogelijkheden om het ‘goede gesprek’ te voeren verkend. In 3 parallelle workshops en twee workshoprondes hebben we ingezoomd op een drietal thema’s onder leiding van deskundigen, te weten:

  1. “Handelen tussen wet en praktijk” onder leiding van Git van Leeuwenstein: een korte kennismaking met de mogelijkheden om preventief en bij verzuim het goede gesprek te voeren tussen medewerker en leidinggevende. Tegen de achtergrond van de AVG, maar bovenal met het doel effectief te zijn, hebben we in een rollenspel tussen Git en een acteur verschillende gesprekken nagespeeld. Deels interactief op aangeven van de workshopdeelnemers.  
  2. “Een gezonder alternatief” onder leiding van Stance Derks: Door middel van een quiz en nabespreking over voeding en voedingsmiddelen is het kennisniveau van de deelnemers vergroot over gezonde voeding. In de nabespreking bleek dat de aanwezigen het actief in gesprek gaan met medewerkers over voeding nogal moeilijk vinden. Het aanbieden van de quiz voor teams lijkt een minder bedreigende manier om het goede gesprek op gang te krijgen.
  3. “Bewegen op de werkvloer” onder leiding van Paul Wijnands: aan de hand van een presentatie van Paul gingen de workshopdeelnemers met elkaar in gesprek over bewegen als noodzaak voor een goede gezondheid en de wijze waarop de werkgever hierbij de medewerker kan ondersteunen.

 

Tussendoor en op het eind was er ruimte voor de klantrelaties om onderling, met de deskundigen en met vertegenwoordigers van Encare, in gesprek te gaan. Onder het genot van een gezond hapje en drankje. Deze informele overlegmomenten scoren altijd erg goed in de evaluatie en dat was nu niet anders.

De themamiddag is zeer positief gewaardeerd; 70% van de aanwezigen gaf een 8 of hoger als rapportcijfer. Met name de workshoprondes en de keuzemogelijkheden hierin werd door de aanwezigen op prijs gesteld.

Voor de bijeenkomsten in 2019, als Encare ook haar 30-jarig bestaan viert, hebben we vanuit de aanwezigen enkele thema’s meegekregen, namelijk: werk-privé balans en psychosociale arbeidsbelasting. Thema’s die zeker in enige vorm zullen terugkomen in onze jaarkalender.

Indien u als lezer vragen heeft over de themabijeenkomst of een van de thema’s verzoeken wij u contact op te nemen met een van de klantmanagers van Encare. U bereikt hen via het kantoor Encare in Maastricht.

 

Terug naar overzicht
Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.