Wat wijzigt er in de Wet Werk en Zekerheid?

In april 2016 heeft minister Asscher (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vier maatregelen aangekondingd, als reactie op kritiek na invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De ingangsdatum is echter nog onzeker.

Wat houden deze maatregelen in?

  • De loonsanctie die een werkgever opgelegd kan krijgen indien UWV oordeelt dat de werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht, zal niet meer onmiddellijk worden opgelegd bij het te laat of te vroeg inzetten van het tweede spoor traject. De werkgever en de werknemer hebben de vrijheid het tweede spoor in te zetten op het moment dat de bedrijfsarts hen dit adviseert;
     
  • Werkgevers krijgen, onder voorwaarden, ook een mogelijkheid een vervroegde IVA-keuring aan te vragen voor hun zieke werknemers. Voorheen was de mogelijkheid om een IVA-uitkering aan te vragen alleen voorbehouden aan werknemers. Dit kan een voordeel opleveren voor werkgevers, indien zij eigen risicodrager zijn voor de ZW- en WGA-premie. Bovendien hebben de werkgever en de werknemer dan geen re-integratieverplichtingen meer;
     
  • De minister zal met de verzekeraars in gesprek gaan om zoveel mogelijk een stabiele premie voor hun verzuimverzekeringen te creëren. Dit betekent dat de premie wordt gebaseerd op de te verwachten risico's. Gebleken was dat de premiedruk voor werkgever te hoog werd ervaren, omdat veel verzekeraars de hoogte van hun premie baseerden op de kosten uit het verleden. Dit gaf bovendien te veel schommelingen;
     
  • Werknemers die langdurig (twee jaar) ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding, maar de werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan, te betalen door de werkgevers.

Wilt u meer informatie over de veranderingen in de WWZ in het algemeen, of wat dit voor u en uw bedrijf betekent? Neem contact met ons op per telefoon (043-325 77 99) of per mail (info@encare.nl).

Terug naar overzicht
Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.