Toekomst veilig stellen

Darwin wist het al: “Het zijn niet de sterksten die overleven, maar zij die zich het beste weten aan te passen aan de veranderende omstandigheden”. Dat geldt zeker voor de arbeidsmarkt: de vergrijzing heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven in Limburg. Dit leidt tot een enorm verlies aan kennis en ervaring. Duurzame inzetbaarheid stelt uw werknemers in staat om zich te ontwikkelen, te presteren en vitaal en gemotiveerd aan het werk te blijven.

Medewerkers zijn het belangrijkste bedrijfskapitaal. Door te investeren in duurzame inzetbaarheid blijven zij langer, vitaler en meer gemotiveerd aan het werk. Bij Encare Arbozorg willen we inzetbaarheid, vitaliteit en motivatie maximaliseren. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden. Dát levert uw organisatie rendement en toekomstperspectief op. Samen op weg naar een gezonde toekomst.

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.