• "Encare is sedert vele jaren de Arbodienst voor onze organisatie."

Johnson Matthey

"Encare levert diensten op het gebied van ziekteverzuim, arbeidskundig onderzoek, veiligheidsanalyses, risico-inventarisaties, blootstellingsmetingen en periodieke arbeidsgezondheidskundige onderzoeken, daar zij op al deze gebieden specialisten in huis hebben.

Door jarenlange samenwerking met Encare en het hanteren van vaste contactpersonen, hebben zij inmiddels een gedegen beeld gekregen van de situatie binnen onze onderneming, hetgeen de snelheid en kwaliteit van advisering uiteraard ten goede komt."

Hans Weck - HR Manager, Johnson Matthey Colour Technologies

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.