• “Actieve aanpak en korte lijnen houdt onze
    werknemers gelukkig in huis en niet ziek thuis.”

Vostermans Companies

“Ons verzuimbeleid is heel simpel gericht op ‘zoveel mogelijk collega’s gelukkig in huis, in plaats van ziek thuis.’ Een actieve en vooral preventieve aanpak heeft ertoe geleid dat alle processen rondom het voorkomen en begeleiden van ziekteverzuim beheersbaar zijn geworden. Bij deze visie en bij dit beleid is het belangrijk dat de arbodienst en de bedrijfsarts een actieve rol vervult , dat goed en snel contact mogelijk is en dat de bedrijfsarts volledig op de hoogte is van alle functies en activiteiten in het bedrijf. Wij werken meer dan 15 jaar constructief samen met Encare Arbozorg, naar tevredenheid en met resultaat!” 

Geert Vergeldt - HR Manager, Vostermans Companies te Venlo.

Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.