Vaccineren tegen de griep

Jaarlijks worden veel mensen ziek door de griep. De Wereldgezondheidsorganisatie schat in dat ieder jaar wereldwijd 5 tot 10% van de volwassenen getroffen wordt door griep. Dit aantal komt ook terug in de Nederlandse cijfers. In samenwerking met Encare Arbozorg kunt u uw medewerkers laten vaccineren

Wat is griep (influenza)?

Griep is een acute luchtweginfectie die wordt veroorzaakt door verschillende griepvirussen. De meest voorkomende symptomen zijn een plotseling begin met koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn en een droge hoest. De hoest kan lang aanhouden, de overige klachten verdwijnen meestal na 2-7 dagen.

Het virus verspreidt zich via hele kleine druppeltjes in de lucht tijdens hoesten of niezen en via de handen. De besmettelijke periode voor volwassenen is de dag voor het begin van symptomen tot 5-7 dagen na de klachten. Sommige mensen kunnen het virus tot enkele dagen voor het begin van de symptomen tot meer dan 10 dagen na de eerste klachten verspreiden.   

In Nederland ligt het begin van de influenza-epidemie meestal eind december, maar dit varieert van half november tot begin maart.

Waarom een griepvaccinatie voor medewerkers?

Het is bekend dat de griep geen eenvoudige verkoudheid is. Waar verkoudheid soms leidt tot verzuim, is dit bij de griep veel vaker het geval.

De voordelen van de griepvaccinatie:

  • Verkleint de kans op griep met 40%, doordat het vaccin afweerstoffen aanmaakt tegen het virus;
  • De kans is groter dat uw medewerker gezond blijft of, als deze toch ziek wordt, sneller en beter herstelt. Daarmee helpt de griepprik om zo gezond en actief mogelijk te blijven;
  • Vaccineren van gezondheidszorgpersoneel in zorginstellingen wordt aanbevolen om hen te beschermen tegen griep en om overdracht naar (kwetsbare) patiënten te voorkomen.

De griepprik en het coronavirus

Griepvaccinatie beschermt niet tegen andere virussen, zoals het nieuwe coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt. Ook zijn er geen negatieve effecten bekend bij vaccineren tegen de griep in relatie tot COVID-19. Dit betekent dat gevaccineerde mensen niet extra vatbaar zijn voor het coronavirus. De griepvaccinatie heeft geen invloed op de ernst van de klachten bij iemand die COVID-19 heeft. Wel wordt de onnodige verdenking op COVID-19 door het vaccineren tegen griep verminderd vanwege de verminderde kans op het krijgen van griep. Hierdoor wordt ook de kans verkleind op thuisblijven op verdenking van COVID-19.

Hoe gaat het in zijn werk?

De griepvaccinatie bestaat uit een vaccin, een controle- en adviesgesprek en toedienen van het vaccin. De kosten zijn €35,00* per medewerker. Bij deelname van meer dan 10 medewerkers hanteren we de volgende prijzen:

10-25 medewerkers:      €32,50 euro per medewerker

25-50 medewerkers:      €30,00 euro per medewerker

>50 medewerkers:         €25,00 euro per medewerker

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Neem voor een passend aanbod contact op met ons via griepvaccinaties@encare.nl. Een van de medewerkers van Encare Arbozorg neemt vervolgens contact met u op.

Meer informatie 

Ook voor meer informatie of andere vragen over de griepvaccinatie kunt u contact opnemen met griepvaccinaties@encare.nl.