Formulier recht op vergetelheid

Downloads

Recht op vergetelheidMet verwijzing naar artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens wil ik graag

*

Van mijn persoonsgegevens.


Ik wens de volgende wijzigingen in mijn gegevens:


De reden waarom mijn persoonsgegevens naar mijn mening feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden gebruikt:


Graag ontvang ik binnen 4 weken van u een schriftelijke reactie waarin u aangeeft of, en zo ja, in welke mate u aan mijn verzoek voldoet. Indien u aan mijn verzoek voldoet, moet u zo speodig mogelijk de wijziging doorgeven aan eventuele andere organisaties aan wie u het afgelopen jaar mijn persoonsgegevens heft verstrekt. Als u niet ingaat op mijn verzoek, vraag ik u de reden hiervoor uit te leggen.

Aldus naar waarheid ingevuld.


Certificaten
ENCARE ARBOZORG
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
Tel : 0031 (0)43 325 77 99
Fax : 0031 (0)43 325 26 01
Kernwaarden
Dynamisch en flexibel
Encare neemt initiatief en reageert pro-actief. We denken oplossingsgericht en leveren daar waar nodig maatwerk.
Betrouwbaar
Onze norm is open en eerlijk zaken doen. Integriteit en het nakomen van afspraken staat hoog in ons vaandel.
Resultaat gericht
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Encare maakt voor u een vertaalslag van doelen naar resultaten.
Deskundig en professioneel
We maken onze kennis en kunde tot kracht en streven op deze manier naar een continue verbetering van onze dienstverlening.
Innovatief
Met onze kennis en creativiteit zijn we in staat om traditioneel denken te doorbreken. We denken vernieuwend of grensverleggend met onze klanten mee.
Respectvol
Ieder mens verdient respect . Respectvolle mensen laten anderen in hun eigen waarde en zien hen als gelijkwaardig. Op deze basis werken wij met onze klanten samen.