Werkwijze

Bij Encare Arbozorg vinden we het heel belangrijk dat we de juiste dingen meten. Dat betekent dat we, voordat we een PMO uitvoeren, samen met u vast stellen wat u wilt bereiken met dit onderzoek. Pas als we dat goed in kaart hebben, gaan we verder met de opzet en uitvoering van het PMO.  Een preventief medisch onderzoek heeft een aantal kerndoelen. Uw eigen doelstellingen moeten passen binnen één van deze kerndoelen of hier een uitwerking van zijn:

  • vroegtijdig herkennen van gezondheidsrisico's die te maken hebben met werk
  • vroegtijdig herkennen van algemene gezondheidsrisico’s die te maken hebben met leefstijl (ernstig overgewicht, een hoog cholesterol of suikerziekte)
Vraag een offerte aan

PMO op maat

De inhoud van het preventief medisch onderzoek stellen wij samen met u vast. Zodat het zo goed mogelijk bij uw bedrijf en de werkzaamheden van uw personeel past. We zijn ervaren in veel verschillende onderzoeken. Dat kan bijvoorbeeld een gehoortest zijn bij geluidsbelasting of een longfunctiemeting bij stofbelasting. We denken ook aan de praktische invulling. Als het wenselijk is, doen we het onderzoek binnen uw bedrijf.

Health Check

De Health Check is een onderdeel van het preventief medisch onderzoek. Het geeft uw werknemers een indruk van hun gezondheid en vitaliteit. Daarnaast is het een goede manier om eens na te gaan of er redenen zijn om de levensstijl te veranderen. De resultaten van een Health Check bespreekt onze bedrijfsarts individueel met de werknemer. Het verslag met eventuele adviezen sturen wij naar het privé-adres.

Advies

Op basis van een PMO brengen onze specialisten een advies uit op groepsniveau en op medewerker niveau. We geven u als werkgever advies over concrete acties. Als vervolg hierop helpen wij graag bij de implementatie van nieuwe maatregelen.

Met dit advies en de inzichten hieruit, kunt u beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen voorkomen en bewaakt u de gezondheid en vitaliteit van werknemers.

Vertrouwelijk

Encare Arbozorg behandelt en beheert de persoonlijke medische gegevens vertrouwelijk. De gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat ze zonder toestemming van de werknemer niet toegankelijk zijn voor derden.