Preventie

Met ons proactieve verzuimbeleid willen we verzuim in uw organisatie voorkomen. Door gezond en veilig te werken. Door een goede werkbalans en door te streven naar werknemers met energie en werkplezier. Encare is multidisciplinair. Wij hebben alle specialismen in eigen huis.

Vraag een offerte aan

RI&E

U loopt met uw organisatie het liefst zo min mogelijk risico. In financieel opzicht, maar vooral ook wat betreft uw medewerkers. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Want als u goed weet waar de risico’s liggen en hoe groot ze zijn, kunt u de knelpunten aanpakken. Wij kijken op een systematische wijze naar de arbeidsomstandigheden in uw organisatie. Het gaat dan om veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers. We geven advies en begeleiden de werkgever of preventiemedewerker bij het uitvoeren van een RI&E, het toetsen van de RI&E en het opstellen van een plan van aanpak (PVA).

Lees meer

Disciplines

Veiligheidskundige

Veiligheidskundige

Als werkgever bent u verplicht om uw personeel veilig en gezond te laten werken. Om er zeker van te zijn dat dat ook echt zo is, is er de veiligheidskundige van Encare Arbozorg. Onze veiligheidskundigen werken vooral proactief. Zij zijn gericht op het voorkomen en beheersen van risico’s, vanuit een grondige kennis van relevante wet- en regelgeving en een uitstekende expertise.
Een veiligheidskundige ondersteunt u onder andere bij het arboprocedures, voorlichting en de RI&E.

Arbeidshygiëne

Arbeidshygiene

Arbeidshygiëne richt zich op belastende factoren in uw organisatie die ontstaan door de werksituatie. Het gaat dan om zaken die de gezondheid van uw personeel beïnvloeden, zoals schadelijke stoffen, de kantooromgeving of infectiepreventie. De arbeidshygiënisten van Encare onderzoeken de werksituaties binnen uw bedrijf en adviseren wat u het beste kunt doen. Hiermee voorkomt u dat werknemers ziek worden en dáár is iedereen bij gebaat.

Arbeids- en organisatiedeskundige

Arbeids- en organisatiedeskundige

Een arbeids- en organisatiedeskundige (A&O-er) is een kerndeskundige naast de bedrijfsarts, de veiligheidskundige en de arbeidshygiënist. Hij of zij heeft kennis van de organisatie, het ziekteverzuim en de arbozorg. De A&O-er doet onderzoek en geeft, gevraagd en ongevraagd, professioneel advies aan medewerkers, management of de OR. Bijvoorbeeld over het vergroten van het werkplezier, het voorkomen of verlagen van de werkdruk en het ziekteverzuim. Daarnaast zet hij individuele trajecten in, zoals coaching.

Vragen? Neem contact op met ons team.

Thim Derhaag

Relatiemanager voor groot zakelijk
06 13 15 92 51

Marco Deenen

Relatiemanager voor midden bedrijf
06 11 36 00 62

Esther Evers

Relatiemanager voor klein bedrijf
06 41 08 86 92